Số kí hiệu 21-NQ/TW
Trích yếu NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 25/10/2017
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm