Số kí hiệu 26/2017/TT-BYT
Trích yếu Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 26/06/2017
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 10/08/2017
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm