Số kí hiệu 27/2016/TT-BYT
Trích yếu Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 30/06/2016
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 01/12/2016
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm