Số kí hiệu 608/QĐ-TTg
Trích yếu Phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 25/02/2012
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm