Số kí hiệu 20/QĐ-TTg
Trích yếu Phê duyệt Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030.
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 04/01/2012
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm