Số kí hiệu 2013/QĐ-TTg
Trích yếu Về việc phê duyệt Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020.
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 14/11/2011
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm