Số kí hiệu 18/2008/QH12
Trích yếu Về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 03/06/2008
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm