Số kí hiệu 25/2008/QH12
Trích yếu Luật số 25/2008/QH12 của Quốc hội : LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ
Loại văn bản Luật
Ngày ban hành 14/11/2008
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm