Quản lý danh mục

Công điện Bộ Y tế gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cửa khẩu quốc tế về Tăng cường công tác phòng, chống lây nhiễm Mers-CoV

20/05/2015

Công điện Bộ Y tế gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cửa khẩu quốc tế về Tăng cường công tác phòng, chống lây nhiễm Mers-CoV

 

Các tin đã đưa ngày: