Quản lý danh mục

Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XV

22/05/2015

Chiều 19/5, Thường trực HĐND tỉnh họp thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016. Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Chúc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Theo dự kiến, kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến vào 13 báo cáo; 6 nội dung chuyên đề. Đồng thời tiến hành giám sát tại kỳ họp về tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh. Dự kiến kỳ họp diễn ra trong 3 ngày vào trung tuần tháng 7/2015.

Nhất trí với dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành rà soát lại tất cả các nghị quyết, nhất là các nghị quyết hết hiệu lực ban hành trong năm 2015, trên cơ sở đó trình HĐND tỉnh xem xét ban hành các nghị quyết thành nghị quyết chung hoặc nghị quyết riêng. Các sở, ngành cần quan tâm, giải quyết tốt các ý kiến, kiến nghị của cử tri; việc xây dựng các nghị quyết cần tính toán đến nguồn vốn để đảm bảo tính khả thi.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan cho biết sẽ không tổ chức kỳ họp chuyên đề như dự kiến và chuyển các nội dung của kỳ họp chuyên đề vào nội dung kỳ họp giữa năm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ban, ngành chủ động hơn trong việc tham mưu với UBND tỉnh chuẩn bị các báo cáo, tờ trình. Các Ban của HĐND tỉnh chủ động tổ chức các buổi thẩm tra, giám sát các nội dung BTV Tỉnh ủy tỉnh đã cho ý kiến. Các nội dung dự kiến đưa vào kỳ họp cần được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành chủ động xây dựng các báo cáo, tờ trình trình HĐND tỉnh trước 30/6.

Nguyên Thắng

(Theo http://vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: