Quản lý danh mục

Tăng cường y tế cơ sở cho chăm sóc sức khỏe ban đầu, hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân

20/03/2015

Chủ trì buổi họp PGS.TS. Phạm Lê Tuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế; đại diện Ngân hàng thế giới tại Việt Nam bà Kari Hurt,Trưởng đại diện tổ chức y tế Thế giới tại Việt Nam bà Pascal Brudon; cùng các đơn vị Vụ, Cục trực thuộc Bộ Y tế.

 


Đoàn chủ tọa họp báo “Tăng cường y tế cơ sở cho cho chăm sóc sức khỏe ban đầu, hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân”

 

Tại Việt Nam, mạng lưới y tế cơ sở bao gồm: y tế thôn, bản, xã, phường, quận, huyện, thị xã đã được kiện toàn, củng cố đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu. Trong các thời kỳ, y tế cơ sở (YTCS) Việt Nam luôn được xác định là nền tảng để thực hiện công tác CSSKBĐ. Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách về tài chính cho YTCS, bao gồm các chính sách tăng đầu tư ngân sách nhà nước cho y tế, phân bổ ngân sách qua các chương trình mục tiêu quốc gia cũng như ban hành Luật BHYT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT để đảm bảo người dân được tiếp cận dịch vụ y tế khi có nhu cầu.

 

Y tế cơ sở cũng đóng vai trò quan trọng trong thực hiện mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân do đây là tuyến y tế trực tiếp gần dân nhất, bảo đảm cho mọi người dân được chăm sóc sức khoẻ cơ bản với chi phí thấp, góp phần thực hiện công bằng xã hội. Mạng lưới y tế cơ sở ở Việt Nam không ngừng được củng cố qua các thời kỳ và đảm bảo được khoảng 70% nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân tại tuyến cơ sở.

 

 Tính đến năm 2012, trên cả nước có 622 bệnh viện tuyến huyện với tổng số 68.959 giường bệnh; 651 phòng khám đa khoa khu vực với 6.752 giường bệnh; 11.105 trạm y tế xã. Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ làm việc tại trạm chiếm 73,5%; 96,4% trạm y tế xã có nữ hộ sinh hoặc y sỹ sản nhi; 73,4% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2001-2010.

 

 Tỷ lệ dân số tham gia BHYT chiếm 71,6%; khoảng 78,8% trạm y tế xã đã thực hiện khám chữa bệnh BHYT. Việc triển khai khám chữa bệnh BHYT tại TYT xã làm tăng tính tiếp cận dịch vụ y tế của người dân ngay tại tuyến cơ sở. Tỷ lệ thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại TYT xã chiếm 41% và tại bệnh viện huyện chiếm 45% tổng số thẻ đăng ký KCB ban đầu.

 

Phát biểu tại buổi họp báo PGS.TS. Phạm Lê Tuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết:

 

Y tế cơ sở là nền tảng, xương sống của hệ thống y tế Việt Nam. Mạng lưới y tế cơ sở là tuyến y tế gần dân nhất, bảo đảm cho người dân được chăm sóc sức khỏe cơ bản với chi phí thấp, góp phần thực hiện công bằng trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và bảo đảm an sinh xã hội. Củng cố, tăng cường Y tế cơ sở, gắn với chăm sóc sức khỏe ban đầu luôn là những vấn đề quan tâm trong chính sách của Đảng, Chính phủ, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Y tế, của các cấp ủy Đảng và Chính quyền địa phương.

 

 Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu đã được cung cấp đến tất cả mọi người dân, kể cả khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, biên giới, hải đảo. Hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe tại cộng đồng đã và đang thu hút người dân vào cuộc tích cực và chủ động hơn... Người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa đã được tiếp cận với dịch y tế cơ bản, có chất lượng ngay tại địa bàn sinh sống. Việt Nam được Liên Hợp quốc đánh giá cao về nỗ lực thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc trong lĩnh vực y tế, trong đó có vai trò quan trọng của YTCS và CSSKBĐ...

 


Toàn cảnh họp báo

 

Mặc dù đã đạt được những thành tựu như vậy, nhưng hệ thống y tế, đặc biệt là mạng lưới y tế cơ sở, hiện đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng cao, cả về số lượng và chất lượng, trong khi đó khả năng phục vụ của hệ thống y tế còn nhiều hạn chế. Tình hình bệnh tật diễn biến ngày càng phức tạp… Các bệnh truyền nhiễm có xu hướng giảm đi rõ rệt, nhưng một số bệnh hiện đang có xu hướng quay trở lại. Các bệnh không nhiễm trùng, tai nạn, chấn thương ngày càng gia tăng. Nhiều bệnh dịch mới, bệnh lạ xuất hiện và diễn biến khó lường... chính vì vậy y tế cơ sở và CSSKBĐ cần được đổi mới cả về tổ chức và nhân lực, tài chính và đầu tư cũng như cơ chế hoạt động để hoạt động có hiệu quả hơn.

 

 Với ý nghĩa đó, Bộ Y tế, phối hợp với WHO, WB và EC tổ chức Hội nghị “Tăng cường y tế cơ sở cho chăm sóc sức khỏe ban đầu hướng tới bao phủ chăm sóc toàn dân”, thông qua Hội nghị, nhằm đánh giá tổng kết về tăng cường y tế cơ sở, thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu ở Việt Nam trong 35 năm qua kể từ Tuyên ngôn Alma-Ata; trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm của quốc tế và các địa phương trong tăng cường y tế cơ sở, thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu và đề ra các giải pháp để thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới tại tuyến y tế cơ sở./.

 

Nguồn: Ban Biên tập CTTĐT Bộ Y tế

Các tin đã đưa ngày: