Quản lý danh mục

Điều chỉnh, bổ sung quy định thực hiện cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19

18/08/2021

Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đạt được những kết quả rất quan trọng, ngày thứ 18 liên tiếp Vĩnh Phúc không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng, tuy nhiên dịch bệnh đang tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp tại một số tỉnh, thành trên cả nước, đã có 23 tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Thực hiện phương châm của Chính phủ tại Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 về các giải pháp cấp bách phòng, chống COVID-19, trong đó yêu cầu “có thể áp dụng sớm hơn, cao hơn nhưng không được chậm hơn, thấp hơn”, với quyết tâm xây dựng Vĩnh Phúc là “Vùng Xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19 của cả nước và bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Ngày 16/8/2021, UBND tỉnh ban hành văn bản số 7096/UBND-VX1 về thực hiện nội dung cách ly y tế để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Đối với người nhập cảnh (kể cả đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 và có giấy chứng nhận tiêm chủng): Thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày. Kết thúc thời gian cách ly y tế tập trung tiếp tục theo dõi sức khỏe 7 ngày tại nhà/nơi lưu trú (trừ những người nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách ly theo quy định khác của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh). Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong thời gian cách ly y tế tập trung 04 lần vào các ngày thứ 1, 03, 07, 14. Tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 01 lần vào ngày thứ 07.

Đối với đối tượng F1 và người người đến/về Vĩnh Phúc từ vùng có dịch (đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ), thực hiện cách ly y tế tập trung 21 ngày. Kết thúc thời gian cách ly y tế tập trung tiếp tục cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày. Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong thời gian cách ly y tế tập trung 05 lần vào các ngày thứ 1, 03, 07, 14 và ngày thứ 20; Tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong thời gian cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 01 lần vào ngày thứ 7.

Đối với những người đến/về Vĩnh Phúc từ những tỉnh, thành phố có dịch khác, yêu cầu trước khi vào tỉnh phải có kết quả xét nghiệm sàng lọc SASR-CoV- 2 âm tính trong vòng 72 giờ và thực hiện cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày; lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong thời gian cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 03 lần vào ngày thứ 01, 07, ngày thứ 14.

Thời gian áp dụng các quy định trên được thực hiện kể từ 00 giờ 00 phút, ngày 19/8/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Nguồn: vinhphuc.gov.vn (Đặng Ngọc (t/h))

Các tin đã đưa ngày: