Quản lý danh mục

Các tổ chức khoa học và công nghệ công lập: Cần tiếp tục thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

09/03/2015

Các đồng chí: Vũ Đức Đam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phan Xuân Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Nguyễn Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Dương Thị Tuyến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh;  lãnh đạo một số sở, ngành.  

Đến nay, cả nước có 642 tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Trong đó, có 488 tổ chức đã phê duyệt Đề án cơ chế tự chủ, 154 tổ chức đang xây dựng hoặc đang trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nhìn chung, 100% tổ chức khoa học và công nghệ đã tự chủ trong thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước giao; tự chủ hơn trong việc chi lương, chi hoạt động bộ máy và sử dụng các nguồn thu khác từ hợp đồng khoa học và công nghệ với các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phân kinh tế trong nước và nước ngoài. Đặc biệt, các tổ chức này đã tự chủ hơn trong lựa chọn đối tác, quyết định hình thức hợp tác với tác tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc thực hiện Nghị định số 115 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ ở hầu hết các bộ, ngành, địa phương còn hạn chế do việc ban hành các văn bản hướng dẫn Nghị định còn chậm; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ còn thiếu và lạc hậu. Người đứng đầu các tổ chức chưa quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và nguồn thu của các tổ chức này không ổn định đã gây khó khăn trong việc tự chủ về tài chính... 

Đối với Vĩnh Phúc, hết năm 2014, toàn tỉnh có 14 tổ chức khoa học và công nghệ, với 411 người hoạt động trong lĩnh vực này. Ngoài nguồn thu từ ngân sách Nhà nước, các tổ chức còn thu được 46 tỷ đồng từ các nguồn khác. Qua kết quả thống kê của Sở Khoa học và Công nghệ, hàng năm, kinh phí chi thường xuyên, kinh phí sự nghiệp, kinh phí đề tài dự án cấp bộ và cấp tỉnh đều tăng so với năm trước.  

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đề nghị các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Nội vụ tiếp tục tháo gỡ các khó khăn về cơ chế, chính sách cho phù hợp với hoạt động thực tế tại các địa phương; rà soát lại hệ thống luật và có đánh giá về hiệu quả sử dụng vốn ngân sách Nhà nước cho hoạt động khoa học và công nghệ cũng như hiệu quả của các mô hình, dự án khoa học mang lại đối với sự phát triển đất nước. Cùng với đó, có giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu ngành khoa học.  

Tin tưởng vào sự trưởng thành của các tổ chức khoa học và công nghệ sau khi thực hiện cơ chế tự chủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, ngành Khoa học và Công nghệ muốn phát triển cần công khai các đề tài, dự án một cách minh bạch và tự chủ; tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tài sản và nguồn nhân lực. Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quyết liệt trong thực hiện cơ chế tự chủ đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, nhất là trong khâu giao đề tài để tạo sự ràng buộc và khơi dậy tinh thần tự chịu trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu khoa học. Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục rà soát lại các văn bản đề tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách và có nghị định mới để bổ sung một cách cụ thể, rõ ràng cho Nghị định 115 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ. 

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Dương Thị Tuyến yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ rà soát lại số cơ quan có khả năng tự chủ về tài chính, tình hình biên chế. Sở Tài chính và Sở Nội vụ tháo gỡ khó khăn về tài chính, biên chế cho ngành Khoa học và Công nghệ.  

Nguyên Thắng

Các tin đã đưa ngày: