Quản lý danh mục

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý Khám chữa bệnh và thanh toán Bảo hiểm y tế

30/01/2015

Tham dự cuộc họp có PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế; Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường; Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn; Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXHVN)  Nguyễn Minh Thảo; Lãnh đạo các Vụ, Cục liên quan; đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA); Lãnh đạo một số bệnh viện trung ương và địa phương…

 
 

Để góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tăng cường ứng dụng CNTT tại các cơ sở khám chữa bệnh và cải cách thủ tục hành chính trong quá trình thanh toán BHYT giữa cơ quan BHXH và cơ sở khám chữa bệnh. Bộ Y tế đã phối hợp với tổ chức KOICA xây dựng dự án “Thí điểm ứng dụng CNTT trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế”. Dự án sẽ được triển khai thí điểm tại một bệnh viện trung ương tại Hà Nội, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Bệnh viện đa khoa TW Quản Nam, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam…).

 

Sau khi nghe báo cáo kế hoạch thực hiện, hợp tác nghiên cứu triển khai dự án, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến giao Cục Công nghệ thông tin là đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai ứng dụng theo mô hình module hóa đảm bảo tính linh hoạt của hệ thống; giao diện thân thiện với người sử dụng; áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế đảm bảo khả năng kết nối và trao đổi thông tin; cơ sở dữ liệu phải có tính mở đáp ứng được nhu cầu quản lý hiện tại cũng như trong tương lai gần; đảm bảo khả năng lưu trữ và xử lý được khối lượng dữ liệu lớn, phức tạp… Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với KOICA để tiếp nhận, chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm từ phía Hàn Quốc; nhanh chóng hoàn thiện phần mềm để đưa vào triển khai thử nghiệm.

 

Nguồn: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế

Các tin đã đưa ngày: