Hơn 820 thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian giải quyết

03/03/2020

Với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh và chất lượng phục vụ nhân dân, năm 2019, UBND tỉnh đã công bố 1.797 thủ tục hành chính. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thực hiện rà soát, đánh giá, đơn giản hóa 26 nhóm lĩnh vực, với 450 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, cắt giảm tối thiểu 20% thời gian giải quyết đối với các thủ tục hành chính có thời hạn giải quyết trên 10 ngày. Kết quả, đã có 825 thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian giải quyết với tổng số gần 5.000 ngày làm việc, gồm 679 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 117 thủ tục hành chính cấp huyện và 29 thủ tục hành chính cấp xã. Đồng thời, tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 với 165 thủ tục hành chính.

Hiện nay, tất cả sở, ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh đã có Cổng thông tin điện tử đồng bộ về công nghệ với Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh thực hiện khai thác, vận hành, cập nhật dữ liệu theo quy định. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tiếp tục được 34 đơn vị, địa phương tích cực vận hành; hoàn thành việc kết nối liên thông với hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Văn phòng UBND tỉnh; một số huyện đã thí điểm triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành đến cấp xã; đã áp dụng chữ ký số trên phần mềm quản lý văn bản và triển khai ký số đối với các văn bản của UBND tỉnh và phát hành trên trục liên thông quốc gia.

nguồn: vinhphuc.gov.vn (Mai Liên)

Các tin đã đưa ngày: