Vượt khó do ảnh hưởng dịch Covid-19, thu ngân sách Vĩnh Phúc tăng trên 10% trong 2 tháng đầu năm

02/03/2020

Với sự chủ động vượt khó, thực hiện song hành cả 2 nhiệm vụ là phòng chống dịch bệnh Covid-19 và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, 2 tháng đầu năm, tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh ổn định. Tổng thu ngân sách tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo của lãnh đạo Cục Thuế tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 2 vừa qua, 2 tháng đầu năm, thu ngân sách của tỉnh đạt trên 7.000 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa trên 6.000 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2019. Có được kết quả này là do ngay từ đầu năm, cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19, tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh các lĩnh vực phát triển; kịp thời đề xuất các giải pháp về kinh tế, tài chính, công nghiệp du lịch, dịch vụ, góp phần giảm thiểu các tác động của dịch bệnh.

Thực hiện các nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm, ngành Thuế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thu ngân sách từ các lĩnh vực còn dư địa như các hoạt động chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng doanh nghiệp, giao dịch liên kết, thương mại điện tử, các khoản thu liên quan đến đất đai; đôn đốc quyết toán các khoản thu thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản thu từ đất, thu phí, lệ phí..

Cùng với đó, tăng cường công tác chống thất thu và gian lận thuế; chủ động đánh giá, dự báo thu ngân sách từ cơ sở và xây dựng cơ sở dữ liệu về kinh tế, nguồn thu ngân sách để đề ra các nhiệm vụ thu thuế kịp thời, phù hợp cho từng quý. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp; tổ chức các buổi đối thoại với doanh nghiệp, người nộp thuế để vừa phổ biến chính sách thuế vừa hướng dẫn các đối tượng nộp thuế thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý thuế. Đến nay, Vĩnh Phúc có 100% doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế qua mạng.

Nguồn: vinhphuc.gov.vn (Thanh Nga)

Các tin đã đưa ngày: