Ứng dụng chữ ký số khi tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả điện tử trong giải quyết TTHC

08/10/2019

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp, Trung tâm Hành chính công (TTHCC) tỉnh đã ban hành Thông báo số 05 về việc thực hiện ký số trong hoạt động tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC, đồng thời, tích hợp trao đổi thông tin qua ứng dụng nhắn tin Zalo như sau:

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ thực hiện ký số 100% đối với phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, phiếu hướng dẫn, phiếu yêu cầu bổ sung, từ chối tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại TTHCC tỉnh (có giá trị pháp lý).

Thực hiện thí điểm việc ký điện tử đối với cá nhân/tổ chức đến nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC tại TTHCC tỉnh ở một số sở, ngành. Thực hiện bổ sung việc thông báo kết quả giải quyết TTHC qua ứng dụng nhắn tin Zalo (ngoài tin nhắn SMS như hiện nay).

Sử dụng phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả điện tử thay phiếu in bằng giấy. Theo đó, cá nhân/tổ chức khi nộp hồ sơ tại trung tâm sẽ nhận được phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả điện tử với chữ ký số của cán bộ tiếp nhận hồ sơ được tích hợp gửi qua ứng dụng Zalo.

Các giao dịch tại trung tâm, như: Tra cứu hồ sơ, nộp phí, lệ phí, đăng ký gửi kết quả qua bưu điện, nhận kết quả đều thông qua mã QR tích hợp trên thông báo qua Zalo. Trường hợp cá nhân/tổ chức không sử dụng điện thoại thông minh hoặc có nhu cầu thì vẫn nhận phiếu hẹn in giấy theo hình thức truyền thống. Tuy nhiên, trung tâm khuyến khích việc sử dụng phiếu điện tử để tránh lãng phí, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả công việc.

Nguồn: baovinhphuc.com.vn (Bảo Anh)

 
Các tin đã đưa ngày: