Tăng cường ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh

27/11/2014

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, đến nay, 100% sở, ban, ngành, địa phương có mạng LAN, 90% cán bộ, công chức cấp tỉnh, 80% cán bộ, công chức cấp huyện được trang bị máy tính phục vụ tác nghiệp. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin từng bước được quan tâm trong lãnh, chỉ đạo, điều hành.

Việc triển khai 3 ứng dụng nền tảng gồm: phần mềm quản lý văn bản và điều hành, cổng thông tin điện tử thành phần và thư điện tử công vụ bước đầu phát huy được hiệu quả, góp phần quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, giúp việc chỉ đạo, điều hành được nhanh chóng, chính xác, khoa học. Tuy nhiên, hiện trên địa bàn tỉnh mới có 30/35 đơn vị chính thức đưa phần mềm quản lý văn bản vào sử dụng, chủ yếu là quy trình văn bản đến; 9/24 Cổng thông tin điện tử chưa cập nhật đầy đủ thông tin theo quy định. Chỉ khoảng 30% cán bộ công chức các sở, ban, ngành, địa phương thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử công vụ.     

Là đơn vị dẫn đầu trong ứng dụng CNTT, từ năm 2009, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện quản lý, điều hành công việc qua hệ thống Edocman và bắt đầu chuyển sang sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành từ năm 2013. Đến nay, 100% văn bản đi được chuyển qua phần mềm. Ông Bùi Như Ý, Phó Giám đốc Sở cho biết, nhìn chung, phần mềm đã góp phần làm thay đổi nền nếp, tác phong làm việc cho cán bộ, công chức, giảm chi phí in ấn, luân chuyển văn bản trong các cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, nhiều cán bộ, nhất là cán bộ ở các đơn vị sự nghiệp chưa thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử do công việc đặc thù, ít phải sử dụng đến thư điện tử. Do vậy, trong quá trình thống kê, Sở Thông tin và Truyền thông cần phân chia đối tượng sử dụng hộp thư điện tử và kịp thời cử cán bộ đến hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho đơn vị.

Giải thích nguyên nhân vì sao cả 3 ứng dụng nền tảng ở thị xã Phúc Yên còn hạn chế, ông Lê Mạnh Linh, Phó Chánh văn phòng UBND thị xã Phúc Yên cho biết, hiện nay, 100% văn bản trình lãnh đạo được luân chuyển qua phần mềm quản lý văn bản. Trong tháng 9/2014, UBND thị xã đã kiện toàn lại ban biên tập Cổng TTĐT. Tuy nhiên, do năng lực, trình độ về CNTT của nhiều cán bộ hạn chế, đặc biệt là việc phân quyền người sử dụng; phông chữ, thẻ tạo thư mới nhỏ nên cán bộ, nhất là cán bộ cao tuổi gặp rất nhiều khó khăn trong việc soan thảo, cập nhật, luân chuyển văn bản.  

Chỉ rõ nguyên nhân ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế, đồng chí Trần Gia Long, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho rằng, nguyên nhân chính dẫn đến tình trang trên là do người đứng đầu một số đơn vị chưa thực sự quan tâm và quyết tâm ứng dụng CNTT trong công việc. Năng lực, trình độ chuyên môn của nhiều cán bộ chuyên trách CNTT hạn chế nên việc tham mưu và khả năng triển khai các ứng dụng CNTT còn lúng túng, bị động... “Trên thực tế, Vĩnh Phúc đang đi sau nhiều tỉnh, thành trong việc triển khai ứng dụng CNTT. Do vậy, để đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của tỉnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải vào cuộc quyết liệt, bởi xây dựng chính quyền điện tử không phải là cái gì xa lạ, thực chất nó là triển khai, thực hiện tốt 3 ứng dụng nền tảng: phần mềm quản lý văn bản và điều hành, cổng thông tin điện tử thành phần và thư điện tử công vụ”- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông khẳng định. 

Thanh Nga

Các tin đã đưa ngày: