Quản lý danh mục

Vĩnh Phúc chú trọng đảm bảo an sinh xã hội bền vững

06/08/2019

Chính sách xã hội có vị trí đặc biệt quan trọng khi Vĩnh Phúc chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ sang công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ. Tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách để cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm này. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh không ngừng được cải thiện. Chính sách xã hội đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho các đối tượng yếu thế và các đối tượng dễ bị tổn thương trên địa bàn tỉnh và bảo đảm an sinh xã hội bền vững.

Giai đoạn 2012-2020, UBND tỉnh quán triệt các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương tăng cường phổ biến chính sách pháp luật về hệ thống chính sách an sinh xã hội như chính sách ưu đãi về người có công với cách mạng; chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; giải quyết việc làm và trợ giúp xã hội;… kịp thời giải quyết quyền lợi cho các đối tượng thụ hưởng. Các chương trình, chính sách an sinh xã hội tạo đựơc sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực từ cơ sở. Các chính sách, dự án an sinh xã hội được lồng ghép với nhiều chương trình phát triển kinh tế xã hội khác của tỉnh như chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 134, 135….  

Hằng năm, tỉnh phát động xây dựng Quỹ “Đền ơn ơn đáp nghĩa”, trích ngân sách hỗ trợ người có công làm nhà hoặc sửa chữa nhà, huy động mọi nguồn lực  góp phần cùng nhà nước chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách. Đến năm 2007, tỉnh đã xoá xong nhà tranh tre dột nát đối với hộ gia đình chính sách, không có hộ chính sách thuộc diện hộ nghèo. Từ năm 2012 đến nay, Vĩnh Phúc đã hỗ trợ xây mới 1.293 nhà tình nghĩa, hỗ trợ sữa chữa 1.938 nhà. Năm 2018, tỉnh hoàn thành Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn với tổng số 1.246 nhà được xây mới và 1.831 nhà được sửa chữa.

 Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng lãnh đạo huyện Lập Thạch, xã Thái Hòa động thổ khởi công xây dựng
nhà tình nghĩa cho thương binh Nguyễn Văn Hai, xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch

UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các chương trình hỗ trợ giải quyết việc làm, đảm thu nhập tối thiểu cho người dân. Từ năm 2012 đến hết tháng 6/2019, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 179.705 lao động, trong đó có 12.640 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Quỹ Quốc gia về việc làm cho vay tự tạo việc làm tại chỗ cho 4.668 hộ với số tiền trên 90 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 4.895 lao động. Nguồn vốn UBND tỉnh cấp cho công tác giải quyết việc làm từ năm 2013 đến tháng 5/2019 trên 252 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm cho 8.737 lao động. Từ năm 2012 đến năm 2018, có 175.235  lượt người được trợ cấp xã hội tại cộng đồng, 14.018 lượt người được cứu trợ đột xuất, 121.000 lượt người được hưởng các chính sách về bảo trợ xã hội. 

Chương trình giảm nghèo được quan tâm thực hiện. Cơ chế, chính sách giảm nghèo tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tăng cường hỗ trợ người nghèo toàn diện. Từ năm 2013 đến nay, đã có hơn 131.500 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận vốn vay ngân hàng chính sách xã hội. Nhờ vốn vay, 6.212 hộ đã thoát nghèo.

Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh cho người nghèo, giai đoạn 2012-2018, tỉnh cấp 208.664 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người dân tộc thiểu số vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. UBND tỉnh ban hành Quyết định số 43 quy định hỗ trợ cho người nghèo khi điều trị nội trú tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập gồm tiền ăn, tiền xăng xe đi lại tính theo khoảng cách thực tế từ nhà đến cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện trở lên; hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh đồng chi trả; hỗ trợ  chi phí khám, chữa bệnh cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo mà mắc các bệnh mạn tính nặng, giai đoạn cuối như tiểu đường, hen phế quản, tai biến mạch máu não, suy tim. Từ năm 2012 đến nay, quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo được UBND tỉnh cấp 10 tỷ đồng mỗi năm để hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo, đối tượng hưởng trợ cấp xã hội, người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, người có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh ung thư, thận nhân tạo, mổ tim; người mắc các bệnh khác gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách xã hội bảo đảm định hướng an sinh xã hội bền vững, giai đoạn 2021 -2030, Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa bằng những chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm huy động nguồn lực xã hội vào việc chăm sóc đời sống người có công; gắn công tác đào tạo nghề với giải quyết việc làm và triển khai đồng bộ các biện pháp hỗ trợ người nghèo. Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ đặc thù của tỉnh đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo; giảm bớt thủ tục hành chính để người nghèo, cận nghèo tiếp cận, hưởng thụ chính sách kịp thời. Tiếp tục triển khai các chương trình, đề án đã được phê duyệt về hỗ trợ nhà ở cho các nhóm đối tượng người nghèo, người thu nhập thấp, sinh viên, công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất; tạo điều kiện thuận lợi đối với việc triển khai thực hiện các dự án nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội khu vực đô thị; khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội.

Nguồn:vinhphuc.gov.vn (Đức Hiền)

Các tin đã đưa ngày: