Chương trình phối hợp thông tin truyền thông về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2014 - 2020

03/11/2014

Ngày 09/10/2014, Liên Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chương trình số 1050/CTr-BYT-BTTTT phối hợp thông tin truyền thông về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2014 - 2020 (gọi tắt là Chương trình).

          Mục đích là nhằm phối hợp tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về y tế, tuyên truyền, vận động toàn xã hội cùng chung tay vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; thống nhất chỉ đạo các đơn vị chức năng thường xuyên phối hợp, cung cấp, cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời để định hướng các cơ quan báo chí và truyền thông truyền tải đầy đủ thông tin về hoạt động của ngành y tế đến các tầng lớp nhân dân và những người làm công tác hoạch định chính sách các cấp...

          Theo đó, việc phối hợp giữa Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung vào các nội dung:

          Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật, các Chiến lược, Đề án, Chương trình và các sự kiện quan trọng khác trong lĩnh vực y tế; Tập trung tuyên truyền hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, các hoạt động nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh, tăng cường hệ thống y tế cơ sở, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh, xử lý thông tin về các hiện tượng tiêu cực, nâng cao sự hài lòng của người bệnh, cải thiện chất lượng khám chữa bệnh trên toàn hệ thống; Tổ chức thông tin, tuyên truyền về thực hiện lộ trình Bảo hiểm y tế toàn dân, các vấn đề vền nâng cao chất lượng dân số, kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong ngành y tế; Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, quản lý báo chí, thông tin trên mạng Internet về lĩnh vực y tế,  hợp tác trong nghiên cứu khoa học và công nghệ thông tin, viễn thông, hỗ trợ hạ tầng cơ sở kỹ thuật để ứng dụng trong công tác truyền thông giáo dục sức khỏe và các hoạt động chuyên ngành của y tế; Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền về y tế cho các phóng viên, biên tập viên, cán bộ truyền thông cơ sở nhất là số cán bộ người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo. Qua đó góp phần tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, trách nhiệm của xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân…

          Theo Chương trình, Bộ Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện có hiệu quả Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Chủ động cung cấp thông tin chính xác theo định kỳ hoặc đột xuất, xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân;…

          Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm định hướng thông tin và chỉ đạo các cơ quan báo chí, các đơn vị thông tin cơ sở tăng thời lượng, nội dung và chất lượng tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời các hoạt động của ngành y tế; Xây dựng chuyên trang, chuyên mục thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông vào công tác thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực y tế; Tăng cường các biện pháp quản lý thông tin, bảo đảm an toàn thông tin trên mạng Internet liên quan đến vấn đề sức khỏe nhân dân; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng biên tập, viết tin bài tuyên truyền về các chuyên đề trong lĩnh vực y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Tổ chức các hoạt động đưa thông tin y tế về cơ sở…/.

Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế

 

 

Các tin đã đưa ngày: