Thông báo, danh sách. lịch tổ chức phỏng vấn thí sinh dự xét tuyển Bác sĩ năm 2018

27/12/2018

Ngày 26/12/2018, Hội đồng xét tuyển bác sĩ ra Thông báo danh sách, số báo danh, lịch tổ chức phỏng vấn thí dự xét tuyển Bác sĩ năm 2018.

Nội dung thông báo như sau:

1. Thời gian:

- Hướng dẫn ôn tập: Thứ 5, ngày 03/01/2019.

- Tổ chức phỏng vấn: Thứ 5, ngày 17/01/2019.

+ Họp Hội đồng xét tuyển, Ban kiểm tra sát hạch: Từ 06h30 phút - 07h30 phút.

+ Tiến hành phỏng vấn: Thí sinh có mặt từ 07h00 phút, gọi thí sinh và phòng vấn từ 07h30 phút - 12h00 phút.

2. Địa điểm:

- Hướng dẫn ôn tập: Hội trường tầng 4 - Sở Y tế;

- Phỏng vấn: Hội trường tầng 4 - Sở Y tế, Số 12 đường Hai Bà Trưng, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Danh sách, số báo danh được niêm yết tại Bảng tin Sở Y tế. 

3. Thí sinh tham dự phỏng vấn phải mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ thùy thân khác có dán ảnh để kiểm tra, đối chiếu.

                                                                                       Vĩnh Yên, ngày 26/12/2018

                                                                                         HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

Các tin đã đưa ngày: