Trung tâm CNTT&TT: Góp phần thúc đẩy ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị

13/12/2018

Với sự chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu, tiếp cận kỹ thuật, công nghệ mới, thời gian qua, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT&TT), Sở Thông tin và Truyền thông đã hoạt động hiệu quả trên các  lĩnh vực, góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Năm 2018, Trung tâm thực hiện 263 lượt hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng và ứng cứu sự cố CNTT cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh gồm ứng cứu sự cố về hệ thống mạng LAN, Internet, đường truyền số liệu chuyên dùng, máy tính, các thiết bị và ứng dụng CNTT; hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử công vụ; quản trị, vận hành và chỉnh sửa, cập nhật chức năng, nội dung, giao diện của các trang, cổng thông tin điện tử thành phần, phần mềm một cửa dùng chung và phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Trung tâm cũng tổ chức 10 lớp bồi dưỡng, cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng CNTT cho 250 cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện; 2 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức an toàn, an ninh mạng cho 100 học viên là công chức, người làm CNTT cấp xã. Đồng thời, tổ chức 7 đợt thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản cho hơn 1000 cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Thúc đẩy hoạt động dịch vụ và triển khai các dự án CNTT, Trung tâm CNTT&TT đã hỗ trợ, tư vấn lập và triển khai 29 phiên bản của phần mềm Quản lý và xây dựng thực đơn dinh dưỡng trẻ mầm non; phần mềm Quản lý văn bản và điều hành đến 3 đơn vị cấp xã; cài đặt vận hành 5 phần mềm ứng dụng chuyên ngành cho các sở, ban, ngành; hỗ trợ kỹ thuật và duy trì vận hành 7 trang tin điện tử cho các cơ quan, đơn vị; thiết kế và thi công 4 hệ thống mạng Lan cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, Trung tâm còn giúp chủ đầu tư giám sát thi công dự án “Mua sắm thiết bị và phần mềm bản quyền; xây dựng phần mềm nội bộ" thuộc dự án “Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho 34 dịch vụ công cấp tỉnh, 4 dịch vụ công cấp huyện, 4 dịch vụ công cấp xã”. Các dự án được giám sát chặt chẽ, đúng quy định./.

Nguồn: vinhphuc.gov.vn (Ánh Tuyết)

 

Các tin đã đưa ngày: