Cập nhật thông tin dịch bệnh Ebola đến ngày 16/10/2014

16/10/2014

Theo thông tin của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dịch bệnh do vi rút Ebola tiếp tục gia tăng cả về số mắc và số tử vong tại 6 quốc gia châu Phi, xác định 03 trường hợp Ebola tại Mỹ và 01 trường hợp xác định Ebola tại Tây Ban Nha.

Lũy tích từ tháng 12/2013 đến ngày 16/10/2014, Thế giới đã ghi nhận 9.066 trường hợp mắc, trong đó 4.542trường hợp tử vong.

1)     Thống kê chi tiết:

-    Guinea

:

1.472 trường hợp mắc, trong đó 843 trường hợp tử vong

-    Liberia

:

4.249 trường hợp mắc, trong đó 2.458 trường hợp tử vong

-    Sierra Leone

:

3.252 trường hợp mắc, trong đó 1.183 trường hợp tử vong

-    Nigeria

:

20 trường hợp mắc, trong đó 08 trường hợp tử vong

-    Senegal

:

01 trường hợp mắc, 0 trường hợp tử vong

-    USA

:

03 trường hợp mắc, 01 trường hợp tử vong

-    Tây Ban Nha

:

01 trường hợp mắc, 0 trường hợp tử vong

-    D.R.Congo

:

68 trường hợp mắc, trong đó 49 trường hợp tử vong

2)     Báo cáo đã ghi nhận 435 trường hợp là cán bộ y tế mắc bệnh, trong đó có 244 trường hợp tử vong. 

3)     Dịch bệnh do vi rút Ebola đã lây lan tới các quốc gia ngoài châu Phi là Mỹ và Tây Ban Nha.

4)     Tại 3 nước Tây Phi: Guinea, Liberia, Sierra Leone 21 ngày qua số mắc và tử vong tăng gấp đôi so với trước đó. 

 

Cơ quan Đầu mối IHR, Văn phòng EOC, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế.​

Các tin đã đưa ngày: