Nhiều lợi ích từ lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân

11/09/2018

Thực hiện Đề án phát triển sự nghiệp y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2016-2021, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch lập hồ sơ sức khỏe cá nhân trên địa bàn tỉnh, đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị; phấn đấu đến năm 2025, 100% dân số trên địa bàn được theo dõi, quản lý sức khỏe. Để bạn đọc hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc lập hồ sơ sức khỏe cá nhân trên địa bàn tỉnh, cách thức triển khai để đạt mục tiêu đề ra, phóng viên Báo Vĩnh Phúc đã phỏng vấn đồng chí Đặng Quang Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế về vấn đề này.

PV: Đồng chí cho biết, việc lập hồ sơ quản lý sức khỏe đối với từng người dân có ý nghĩa, tầm quan trọng như thế nào, mục tiêu, lộ trình thực hiện cụ thể?

Đồng chí Đặng Quang Thanh: Việc lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân bảo đảm mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe duy nhất và thống nhất lưu trữ trong hệ thống quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử quốc gia, tạo thuận lợi cho việc chẩn đoán và điều trị, giúp người bệnh được chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục và giảm chi phí cho người dân khi đi khám, chữa bệnh; giúp cho việc quản lý quỹ khám, chữa bệnh BHYT đạt hiệu quả cao.

Khi có hồ sơ sức khỏe cá nhân, hầu hết các bệnh thông thường sẽ được phát hiện sớm và giải quyết ngay tại tuyến khám, chữa bệnh ban đầu, hạn chế biến chứng và diễn biến bệnh tật nặng, giúp giảm quá tải bệnh viện, giảm áp lực đối với ngành y tế. Mặt khác, khi thông tin về sức khỏe của người bệnh thông suốt các tuyến, giúp cho các cơ sở y tế chẩn đoán bệnh chính xác, phối hợp điều trị thống nhất, tư vấn cho người bệnh các biện pháp điều trị, chăm sóc sức khỏe tốt hơn, hiệu quả điều trị sẽ cao hơn và chất lượng sống của người dân cũng được nâng lên.

Để đạt được mục tiêu đến năm 2025, 100% người dân được quản lý sức khỏe theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 05/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Sở Y tế đã đưa ra lộ trình thực hiện cụ thể: Năm 2018 khám, lập hồ sơ quản lý cho 50% dân số; năm 2019 là 70%; năm 2020 là 90% và đến năm 2025 là 100% người dân được lập hồ sơ quản lý sức khỏe.

PV: Để đảm bảo tiến độ đề ra, Sở Y tế đã có những giải pháp như thế nào để triển khai hiệu quả kế hoạch khám sức khỏe lần đầu, lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho từng người dân?

Đồng chí Đặng Quang Thanh: Nhằm đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra, Sở Y tế đã tổ chức 2 cuộc họp với lãnh đạo và cán bộ theo dõi, phụ trách công tác khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân của các đơn vị y tế để quán triệt chủ trương, nội dung của Kế hoạch số 6242/KH-UBND ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh. Ngày 22/8/2018, Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 2033/QĐ-SYT về việc giao chỉ tiêu khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân năm 2018 cho từng trung tâm y tế huyện, thành phố cao hơn mục tiêu Kế hoạch số 6242 của UBND tỉnh, cụ thể: Đơn vị thấp nhất là đến hết năm 2018 khám, lập hồ sơ cho 60% người dân trên địa bàn quản lý, đơn vị cao nhất được giao 80%.

Để gắn trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị y tế trong việc triển khai thực hiện, Sở Y tế lấy chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 2033/QĐ-SYT làm một tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo đơn vị. Sở Y tế cũng đã chủ động ký thỏa thuận hợp tác với VNPT Vĩnh Phúc xây dựng và triển khai phần mềm quản lý sức khỏe điện tử trên cơ sở phần mềm khám, chữa bệnh của VNPT đang được triển khai ở tất cả các trạm y tế trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tích cực phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các cán bộ y tế thu thập thông tin, sử dụng phần mềm quản lý sức khỏe để triển khai đạt mục tiêu đề ra.

Sở Y tế chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện, báo cáo tiến độ thực hiện hàng tuần; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe của các đơn vị.

PV: Thực trạng đội ngũ cán bộ các trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và giải pháp của ngành y tế để nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm của các đơn vị này trong thời gian tới?

Đồng chí Đặng Quang Thanh: Đến nay, toàn tỉnh có 134/137 trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia về y tế xã, 98% số trạm y tế có bác sĩ, về cơ bản đáp ứng được việc lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân. Để thực hiện việc khám sức khỏe, phục vụ cho lập hồ sơ sức khỏe từng người dân, Sở Y tế đã chỉ đạo các trung tâm y tế xây dựng kế hoạch, huy động lực lượng hỗ trợ cho các trạm y tế tổ chức khám sức khỏe, đồng thời, thực hiện tư vấn sức khỏe, chuyển tuyến điều trị phù hợp với tình trạng bệnh của người dân.

Thời gian tới, ngành y tế tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y tế cơ sở để đáp ứng với công tác quản lý sức khỏe người dân; đồng thời, đầu tư trang thiết bị cho các trạm y tế cấp xã.

PV:Để đạt được mục tiêu đến năm 2025, 100% người dân được theo dõi, quản lý sức khỏe, ngành y tế có kế hoạch phối hợp với các cấp, ngành chức năng trong thời gian tới như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Đặng Quang Thanh: Để đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, ngành Y tế mong muốn nhận được sự phối hợp, vào cuộc tích cực và quyết tâm của các cấp, các ngành chức năng, nhằm thực hiện tốt những nội dung trọng tâm như: Tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa, lợi ích khi tham gia khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân, từ đó,tự nguyện tham gia khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe. Tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện để kịp thời có những giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch.

Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong việc giải quyết khó khăn, chia sẻ thông tin, dữ liệu, đặc biệt là các dữ liệu về dân cư, bảo hiểm y tế, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lập hồ sơ sức khỏe điện tử, đảm bảo liên thông dữ liệu và tự động cập nhật thông tin vào hồ sơ sức khỏe điện tử khi người dân đi khám, chữa bệnh. Bố trí đủ nguồn kinh phí để triển khai theo kế hoạch đề ra.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

 Nguồn: baovinhphuc.com.vn (Thúy Hường)

Các tin đã đưa ngày: