Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thị Tuyến làm việc với Sở Y tế

29/08/2014

Chiều 29-8-2014, đồng chí Dương Thị Tuyến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe Sở Y tế báo cáo về dự thảo Đề án “Thực hiện lộ trình BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh đến năm 2020”. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể của tỉnh.

 

Đồng chí Dương Thị Tuyến, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh Khánh Linh

 

Tính đến hết năm 2013, trên địa bàn tỉnh có 688.150 người tham gia BHYT, chiếm 64,8% dân số toàn tỉnh, thấp hơn 3,7% so với bình quân của cả nước. Trong đó, nhóm đối tượng tự đóng là 340.124 người, chiếm 32% dân số; học sinh, sinh viên 25.970 người, chiếm 2,4% dân số; nhóm tự đóng toàn bộ mức tham gia BHYT bao gồm nông dân, thân nhân người lao động, lao động trong các HTX đạt rất thấp 7.948 người chiếm 0,8% dân số. Đối với người cao tuổi (từ 60 đến dưới 80 tuổi) tính đến hết năm 2013, toàn tỉnh có gần 111 ngàn người cao tuổi (từ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi), trong đó có 68.140 người tham gia BHYT, đạt 62,4%; số người cao tuổi chưa tham gia BHYT còn 42.614 người, chiếm 34,7% (bằng 4% dân số toàn tỉnh). Trong năm 2013, có hơn 1,1 triêu lượt người KCB Y tế với tần suất trung bình là 1,65 lần/lượt/người. Tổng chi trả BHYT cho người tham gia BHYT khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế năm 2013 hơn 435,3 tỷ đồng, chi phí trung bình là 385.126 đồng/người, tăng 65.126 đồng so với năm 2012. Điều đáng chú ý là chi phí khám tuyến T.Ư chiếm 28,4%. Tuy nhiên, cân đối thu - chi kết dư hơn 10,5 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2014 không cân đối được quỹ BHYT, tổng chi phí cho 635.805 lượt người có thẻ BHYT điều trị nội, ngoại trú với tổng số tiền là hơn 252,7 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước.

Mục tiêu phấn đấu trong năm 2014, duy trì 100% đối tượng đã tham gia BHYT, phấn đấu toàn tỉnh đạt 67% đối tượng tham gia BHYT; 15% nhóm hộ gia đình nông lâm nghiệp và các đối tượng tự đóng BHYT khác sau đó mỗi năm tăng từ 3-12%, đảm bảo đến năm 2020 nhóm này đạt 73%; nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài năm 2014 đạt 99%, đến 2015 đạt 100%; nhóm doanh nghiệp tư nhân năm 2014 đạt 82%, đến năm 2015 đạt 95%, từ năm 2016 trở đi đạt 100%; nhóm học sinh, sinh viên năm 2014 đạt 88%, năm 2015 đạt 95%, từ năm 2016 đến 2020 đạt 100%. Toàn tỉnh, mỗi năm phấn đấu tăng từ 3-4% đến năm 2020 đạt 90% dân số tham gia BHYT. Để đạt mục tiêu đề ra, mỗi xã sẽ có từ 3 đại lý đặt tại Trạm Y tế, UBND xã và trường học (hiện nay mỗi xã mới có 1 đại lý đặt tại UBND xã). Riêng đối với người cao tuổi từ 60 đến dưới 80 tuổi dự kiến hỗ trợ tiền mua thẻ BHYT với mệnh giá 610 ngàn đồng/thẻ áp dụng từ ngày 1-1-2015, gồm 2 phương án: Phương án 1, hỗ trợ 50% kinh (đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi) với tổng số tiền là hơn 14,5 tỷ đồng/năm; phương án 2, hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ BHYT đối với người từ 70 tuổi trở lên đến dưới 80 tuổi với tổng số tiền 8,68 tỷ đồng/năm.

Các đại biểu đã nhất trí với dự thảo Đề án “Thực hiện lộ trình BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh đến năm 2020”, đồng thời, tham gia ý kiến góp ý về các giải pháp để thu hút người dân tham gia BHYT theo hướng hộ gia đình, đặc biệt nhóm người tự nguyện và lao động với nhóm người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp; đối tượng là học sinh, sinh viên; các chế độ, chính sách dành cho người tham gia BHYT khi đến cơ sở KCB; cơ sở vật chất, trang thiết bị, danh mục dịch vụ và thuốc, vật tư được chi phí cho người tham gia BHYT…nhất là thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi từ năm 2016, người có thẻ BHYT có thể đến bất kỳ cơ sở y tế nào KCB đều được thanh toán theo quy định.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thị Tuyến đánh giá cao công tác xây dựng đề án, kế hoạch, giải pháp lộ trình thực hiện đề án, đồng chí yêu cầu ngành Y tế tiếp thu bổ sung ý kiến tham gia hoàn chỉnh đề án theo đúng thể thức văn bản đảm bảo chặt chẽ, khoa học; đánh giá sát thực tế; xây dựng cơ chế tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ ngành Y tế; chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, nhất là BHXH tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, căn cứ vào điều kiện cụ thể xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch; giao chỉ tiêu cho cấp ủy chính quyền các cấp, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa và quyền lợi khi tham gia BHYT. Triển khai các bước phải cụ thể, sát thực, có hiệu quả. Đồng chí yêu cầu ngành Y tế tính chuẩn xác các mục tiêu cụ thể, mở rộng đối tượng tham gia, trong đó chú trọng đối tượng là người lao động nông nghiệp và người sản xuất nhỏ lẻ, đến năm 2015 phải đạt 70% dân số tham gia, đến năm 2020 đạt 80-81% dân số tham gia BHYT. Đối với việc hỗ trợ tiền mua BHYT người cao tuổi, từ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi hỗ trợ 30%; đối tượng từ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi hỗ trợ 50%. Kinh phí thực hiện đề án phải tính toán kỹ. Cùng với việc động viên các đối tượng tham gia mua BHYT, ngành Y tế cần nâng cao năng lực quản lý nhà nước về BHYT và Quỹ BHYT. Tăng cường các trang thiết bị y tế hiện đại, triển khai nhiều dịch vụ tiện ích cho tuyến dưới, nhất là ở cơ sở; đối với cơ sở y tế khó khăn có thể liên doanh, vay vốn từ XHH để tăng nguồn lực đầu tư; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát quỹ BHYT, tránh lạm dụng BHYT gây thất thoát; đảm bảo lợi ích cao nhất cho người tham gia BHYT; nâng cao tinh thần thái độ phục vụ của cơ sở KCB đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT đến khám chữa bệnh; mở rộng nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe; xem xét tăng các danh mục chi trả tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT, đồng thời có chính sách hỗ trợ người nghèo, người cao tuổi, trẻ em hơn nữa trình UBND tỉnh sớm để triển khai thực hiện.

 

Xuân Hùng

Các tin đã đưa ngày: