Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng hướng đến xây dựng Chính quyền điện tử

22/05/2018

Những năm qua, cùng với đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, tỉnh ta luôn quan tâm, chú trọng việc triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng. Đây là giải pháp bảo đảm an toàn an ninh thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng internet.

Cán bộ Phòng Nội vụ huyện Tam Dương thường xuyên sử dụng phần mềm quản lý văn bản, thư điện tử trong trao đổi công việc.

Chữ ký số là một dạng của chữ ký điện tử với việc sử dụng công nghệ mã khóa công khai (RSA), là giải pháp hữu hiệu nhất hiện nay để đảm bảo tính xác thực, an toàn, bảo mật và toàn vẹn dữ liệu đối với văn bản điện tử và các giao dịch điện tử trên môi trường mạng internet. Việc triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng sẽ góp phần xây dựng môi trường làm việc hiện đại, minh bạch trong cải cách hành chính, phát triển Chính quyền điện tử.

Với vai trò là cơ quan chủ trì trong sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan nhà nước trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến hoạt động sử dụng chữ ký số, chứng thư số.

Cùng với đó, sở phối hợp với Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền tổ chức nhiều hội nghị tập huấn kết hợp hướng dẫn trực tiếp cho các cán bộ được bàn giao chứng thư số chuyên dùng tại 14 sở, ban, ngành, địa phương. Hiện nay, sở đã tiếp nhận 481 chứng thư số chuyên dùng từ Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền; hướng dẫn sử dụng, bàn giao 419 chứng thư số cho các cơ quan, tổ chức và 62 chứng thư số cá nhân.

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân được cấp chứng thư số đã ứng dụng hiệu quả chữ ký số chuyên dùng trong các văn bản điện tử trao đổi trên môi trường mạng (trong các ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh như: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; thư điện tử) cũng như sử dụng trong các dịch vụ trực tuyến của ngành thuế, bảo hiểm xã hội, Kho bạc Nhà nước… bảo đảm an toàn các giao dịch điện tử.

100% văn bản điện tử được đăng tải trên Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh có sử dụng chữ ký số chuyên dùng. Qua đó, tạo được môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian và chi phí, nâng cao hiệu quả công việc, tăng tính công khai, minh bạch trong quản lý điều hành, góp phần tích cực trong việc cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai, sử dụng chữ ký số chuyên dùng vẫn đang còn một số tồn tại cần sớm được khắc phục. Đồng chí Vũ Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Việc ứng dụng chữ ký số trong luân chuyển văn bản điện tử đã và đang sử dụng nhưng mới dừng lại ở mức “thí điểm”. Nhiều đơn vị đã sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong luân chuyển văn bản đi như: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp... nhưng đa phần là luân chuyên song song cả văn bản giấy và văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng.

Nguyên nhân do các văn bản hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước chưa đồng bộ nên tỉnh chưa ban hành được quy định về cấp phát, quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Nhận thức về vai trò của chữ ký số chuyên dùng tại một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, dẫn đến việc ứng dụng và triển khai có nơi chưa đạt hiệu quả cao. Bộ phận triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng ở các đơn vị còn thiếu, phải kiêm nhiệm nhiều, chưa có kỹ năng, nhận thức về quản lý sử dụng chữ ký số chuyên dùng...

Để việc ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tiếp tục phát huy hiệu quả trong thời gian tới rất cần sự quan tâm hơn nữa của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ, Ban Cơ yếu Chính phủ và các cơ quan chức năng để phối hợp ban hành bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong trong công tác văn thư, lưu trữ, sử dụng văn bản điện tử nhằm khuyến khích sử dụng văn bản điện tử, ứng dụng chữ ký số chuyên dùng rộng rãi trong các cơ quan nhà nước; ban hành các quy định phù hợp với công tác quản lý và lưu trữ văn bản điện tử áp dụng chữ ký số.

Cùng với đó, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tăng cường công tác quản lý, rà soát, thu hồi các chứng thư số không sử dụng, cấp phát chứng thư số mới cho các cơ quan đơn vị; chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của ứng dụng chữ ký số; phổ biến các văn bản hướng dẫn, quy định, quy trình ứng dụng và triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước. Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin dùng chung trên địa bàn tỉnh trong trao đổi văn bản điện tử, giảm trao đổi văn bản giấy giữa các cơ quan nhà nước; thường xuyên hỗ trợ các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng...

Nguồn: baovinhphuc.com.vn (Bài, ảnh Thu Nhàn)

Các tin đã đưa ngày: