Thông báo kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về triển khai Đề án " Tăng cường kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020

10/05/2018

Ngày 10/5/2018 Bộ Y tế có Thông báo số 400/TB-BYT về việc Kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về triển khai Đề án " Tăng cường kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020.

Toàn văn của Thông báo như sau:

BBT CTTĐT Sở Y tế

Các tin đã đưa ngày: