Tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ – cách làm của Vĩnh Phúc

02/04/2018

Sau hơn một năm thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kết hợp với nhiều cách làm hay, sáng tạo, Vĩnh Phúc đã đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị.

Quyết liệt tinh gọn bộ máy

Trao đổi với phóng viên Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử tỉnh, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy chia sẻ: “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hiện đang là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt từ Trung ương xuống địa phương. Đây là vấn đề thời sự được đem ra bàn thảo tại nhiều cuộc họp của mỗi cơ quan đơn vị và là câu chuyện nóng hổi trong bữa cơm, bàn trà, của nhiều gia đình, mỗi người dân. Như vậy, có thể thấy việc đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế được Trung ương và các địa phương quyết liệt triển khai, thực sự là sự thay đổi cơ bản về chất”. Theo ông Mạnh, cùng với các địa phương khác trong cả nước, bằng những chủ trương, cơ chế chính sách, cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình cũng như điều kiện, hoàn cảnh thực tế của tỉnh, Vĩnh Phúc đã tập trung quyết liệt, chỉ đạo các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở thống nhất nhận thức quyết tâm đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị.

Triển khai thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021, năm 2017, Sở Y tế sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở, thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trên cơ sở sáp nhập 6 trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh, từ đó đã giảm thêm được 7 đầu mối. Ngành tiếp nhận nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe học sinh và 135 nhân viên y tế trường học từ các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên - dạy nghề cấp huyện về trạm y tế xã đảm nhiệm. Qua đó, thống nhất một đầu mối quản lý đội ngũ viên chức y tế trong toàn tỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, chăm sóc sức khỏe học sinh, tiết kiệm nhân lực, cơ sở vật chất thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Sở tích cực chỉ đạo các đơn vị y tế thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108 của Chính phủ; Nghị quyết số 31 của HĐND tỉnh, từ đó tinh giản được 30 cán bộ. Với những nỗ lực của toàn ngành, tổ chức bộ máy của ngành Y tế Vĩnh Phúc khắc phục sự chồng chéo về chức năng nhiệm vụ, tập trung được sự lãnh đạo chỉ đạo, nguồn lực cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí và con người; từng bước nâng cao chất lượng phòng bệnh, khám chữa bệnh.


Trung tâm Y tế dự phòng sau khi sáp nhập vào Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 
tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân

Ông Vũ Đức Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thuộc Sở Y tế cho biết: Việc sáp nhập 6 trung tâm gồm: Y tế dự phòng, Phòng chống bệnh xã hội, Sức khỏe Lao động và Môi trường, Phòng chống HIV/AIDS, Sức khỏe sinh sản, Truyền thông-Giáo dục sức khỏe thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là chủ trương đúng, hiệu quả rất rõ ràng. Thể hiện ở việc nguồn lực tập trung về một mối; thống nhất trong điều hành về hành chính và chuyên môn tránh được việc nhiệm vụ dàn trải, trách nhiệm không rõ ràng. Bên cạnh đó, việc sáp nhập đáp ứng được đề án vị trí việc làm, giảm người lao động và nâng cao năng lực cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Bởi trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ rõ ràng của từng khoa phòng, đơn vị đã sắp xếp cán bộ đảm bảo theo đúng chuyên ngành đã được đào tạo, giúp cán bộ phát huy được năng lực sở trường; tính hiệu quả trong hoạt động chuyên môn kỹ thuật được đảm bảo và nâng cao. Ông Tiến nhấn mạnh: “Vì đây là chủ trương đúng, phù hợp với thực tế nên được anh em cán bộ 6 trung tâm thống nhất cao, vui vẻ thực hiện; việc sáp nhập diễn ra khẩn trương, đúng quy trình. Hiện tại đơn vị đã ổn định hoạt động, tiếp tục làm tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân”.

 

So sánh kết quả tinh gọn bộ máy sau khi sáp nhập 6 trung tâm y tế tuyến tỉnh thành 1 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

 

Trước khi sáp nhập

 

 Sau khi sáp nhập

 

 - Có 6 đơn vị 

- Có 6 Giám đốc 

- Có 12 Phó Giám đốc 

- Có 18 Khoa 

- Có 18 Trưởng khoa 

- Có 30 Phó Trưởng khoa 

- Sử dụng 6 khuôn viên diện tích hoạt động

 - Còn 1 đơn vị  

- Còn 1 Giám đốc 

- Còn 6 Phó Giám đốc 

- Còn 12 Khoa 

- Còn 12 Trưởng khoa 

- Còn 24 Phó Trưởng khoa 

- Còn 1 khuôn viên diện tích hoạt động

Lắng nghe câu chuyện của người cán bộ đã có trên 30 năm lăn lộn với nghề cùng những lời tâm sự thoải mái cởi mở, không hề có vướng bận băn khoăn của ông, tôi cảm nhận được vì sao ông Tiến sẵn sàng “xuống chức” - đang từ Giám đốc Trung tâm Sức khỏe Lao động và Môi trường - để nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. Bởi vì ông Tiến tâm niệm cái gì được cho dân cho nước thì phải làm. 

 Tạo đột phá về cơ chế chính sách

Thể hiện quyết tâm chính trị cao trong thực hiện Đề án 01, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 31 về việc hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết tới từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, thành lập các tổ công tác đến từng cơ quan, đơn vị để phổ biến, tuyên truyền đối với cán bộ, công chức, viên chức nắm rõ nội dung Nghị quyết. Đặc biệt, đối với các trường hợp có nguyện vọng thôi việc, Tổ công tác giải thích cụ thể các chế độ được hưởng như chế độ trợ cấp thất nghiệp, chế độ Bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ hưu trước tuổi để đảm bảo người thôi việc được hưởng đầy đủ các quyền lợi và chính sách tối ưu nhất. Nghị quyết 31 được xem như là bước đột phá về cơ chế chính sách của tỉnh, cho thấy sự đúng đắn, phù hợp với thực tiễn và đi ngay vào cuộc sống, được đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh hưởng ứng thực hiện. Qua gần 5 tháng thực hiện Nghị quyết số 31, toàn tỉnh đã có 287 công chức, viên chức và người lao động thôi việc theo nguyện vọng, trong đó có 58 công chức, 219 viên chức và 10 lao động hợp đồng theo Nghị định 68.  Tỉnh đã cấp 38,4 tỷ đồng cho các trường hợp thôi việc theo Nghị quyết 31 đúng quy định. 

Được sự giới thiệu của lãnh đạo Chi cục kiểm lâm Vĩnh Phúc, chúng tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Thiệu Minh, nguyên Hạt trưởng hạt Kiểm lâm Tam Dương hiện đang nghỉ thôi việc theo nguyện vọng tại thôn Đồng Ái, xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch. Bên chén trà nóng, ông Minh tâm sự: “Nếu đúng tuổi đến tháng 1/2019 tôi mới được nghỉ hưu. Rất mừng là năm 2017 tỉnh và Trung ương có các cơ chế chính sách khuyến khích tinh giản biên chế cho cán bộ công chức, viên chức nên tôi đã quyết định xin nghỉ thôi việc theo nguyện vọng và được hưởng chế độ hỗ trợ theo Nghị quyết 31 của HĐND tỉnh và Nghị định 46 của Chính phủ”. Ngày 1/12/2017 ông Minh chính thức nhận quyết định nghỉ việc sau 40 năm 1 tháng cống hiến trong ngành Kiểm lâm. Theo Nghị quyết 31 của HĐND tỉnh, ông Minh được nhận số tiền hỗ trợ tối đa 150 triệu đồng cùng với tiền hỗ trợ theo Nghị định 46 của Chính phủ là 197 triệu cùng với 48 triệu từ khoản ông Minh đóng thừa 10 năm bảo hiểm xã hội. Như vậy tổng cộng số tiền ông Minh khi nghỉ được hưởng là gần 400 triệu đồng. “Cũng nhờ có số tiền này cùng với số tiền hai vợ chồng tôi tích cóp được nên tôi xây lại được ngôi nhà vườn khang trang để nghỉ dưỡng tuổi già và trông các cháu nội ngoại giúp đỡ các con”, ông Minh cho biết. 

 

Ông Minh khẳng định thêm: Việc thực hiện  Nghị quyết 31 của HĐND tỉnh đã giải quyết tốt chính sách, tạo được sự ủng hộ tích cực cho công chức, viên chức chịu ảnh hưởng, tác động trực tiếp từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, quan tâm đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của công chức, viên chức và người lao động khi thôi việc. Từ đó, Nghị quyết 31 góp phần không nhỏ vào kết quả tinh giản biên chế của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.   


Ông Minh nghỉ dưỡng tuổi già và trông các cháu nội ngoại giúp đỡ các con
sau khi nghỉ thôi việc theo nguyện vọng  

 Với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và quyết liệt chỉ đạo cùng với việc ban hành các nghị quyết về cơ chế chính sách phù hợp với nguyện vọng của đối tượng được tinh giản đã góp phần quan trọng vào việc tinh giản bộ máy và biên chế, đến nay, toàn tỉnh đã giảm được 131 đầu mối, trong đó, cơ quan hành chính đã giảm được 71 đầu mối, đơn vị sự nghiệp giảm 60 đầu mối. Đến tháng 2/2018, toàn tỉnh đã tinh giản được 563 biên chế, trong đó, khối đảng, đoàn thể 28 người, khối chính quyền 301 người; tinh giản theo nghị quyết 30 của HĐND tỉnh là 234 người; tinh giản người hoạt động không chuyên trách gần 10.000 người, trong đó cấp xã giảm trên 1.700 người, tổ dân phố giảm trên 8.200 người.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Song song với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị nhằm đem lại hiệu quả thực thi công vụ phục vụ người dân tốt nhất. Một trong những giải pháp được thành phố Vĩnh Yên triển khai đem lại nhiều kết quả tích cực là công tác luân chuyển cán bộ về cơ sở.

Ông Ðỗ Trung Hiếu, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vĩnh Yên cho rằng, việc luân chuyển cán bộ khắc phục tình trạng trì trệ, cục bộ, khép kín, đồng thời, có tác dụng thúc đẩy sự rèn luyện, phấn đấu vươn lên của đội ngũ cán bộ. Ðây là một giải pháp quan trọng để đào tạo, bồi dưỡng tạo nâng cao chất lượng nguồn cán bộ.

Là cán bộ thuộc diện luân chuyển, tháng 12/2016, ông Nguyễn Xuân Huy, đang là Phó Trưởng ban Tuyên giáo thành ủy Vĩnh Yên được luân chuyển về làm Chủ tịch UBND phường Khai Quang. Nhớ lại thời điểm nhận quyết định về công tác tại phường, ông Huy tâm sự: Lúc đó, phường Khai Quang cùng với Ngô Quyền đang là điểm nóng vi phạm trật tự đô thị của thành phố. Tỉnh và thành phố lại đang chỉ đạo quyết liệt lập lại trật tự đô thị. Bản thân đang quen với công tác đảng, công tác chính quyền còn bỡ ngỡ, ông Huy không khỏi băn khoăn, lo lắng. Song trước nhiệm vụ cấp trên giao, người dân tại phường lại đang trông chờ xem những chuyển biến từ lãnh đạo mới, do vậy, xác định chỉ có con đường vươn lên bằng chính nỗ lực mới khẳng định được mình, ông Huy dành thời gian tìm hiểu các văn bản quy phạm pháp luật; cùng với tập thể Ban Thường vụ Ðảng ủy phường bàn bạc, chỉnh đốn tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức; tổ chức ra quân quyết liệt duy trì trật tự đô thị, phân công gắn trách nhiệm cho từng Ủy viên Ban Thường vụ, đồng thời tổ chức tốt công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Nhờ đó, công tác quản lý, trật tự đô thị của phường Khai Quang đạt nhiều kết quả tích cực, tình trạng lấn chiếm vỉa hè giảm rõ rệt.

Qua quá trình công tác tại đơn vị mới, ông Huy cho rằng, nhiều việc không giống với nhiệm vụ ở vị trí, chức danh từng đảm nhiệm; việc lãnh đạo, chỉ đạo cũng phải thay đổi so với trước đây. Như thế việc luân chuyển, thay đổi vị trí công tác là động lực giúp cho mỗi người cán bộ nỗ lực nhiều hơn trong thực thi nhiệm vụ, được trải nghiệm trong thực tiễn, qua đó có thêm nhiều kiến thức thực tế, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện hơn, tích lũy được nhiều kinh nghiệm và trưởng thành hơn trong công tác.

Đến nay, thành phố Vĩnh Yên đã thực hiện luân chuyển 101 lượt cán bộ. Theo ông Hiếu, hầu hết số cán bộ luân chuyển đều trong quy hoạch, có năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo cơ bản, cho nên phát huy tốt năng lực, sở trường công tác, từng bước trưởng thành, tích lũy được nhiều kinh nghiệm, có quan điểm, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sát thực tế hơn…

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả, có chiều sâu việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, mới đây ngày 30/1/2018, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 49 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với những giải pháp cụ thể. Theo đó tỉnh sẽ thực hiện rà soát, kiểm tra các đầu mối đã được sáp nhập theo Đề án 01 để kịp thời phát hiện, giải quyết những khó khăn, vướng mắc; chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy đối với các phòng ban và tương đương còn lại của các sở ngành, đoàn thể, các huyện thành thị đã được phê duyệt tại Đề án 01. Đảm bảo tỷ lệ tinh giản biên chế toàn tỉnh theo lộ trình giảm dần đến năm 2021 đạt tối thiểu 10% biên chế được giao năm 2015; khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập có thu sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thay thế nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước; thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108 của Chính phủ và Nghị quyết 31 của HĐND tỉnh. Trước mắt, Quý I năm 2018 tỉnh sẽ hoàn thành việc bố trí kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách theo Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh và ban hành quy định thống nhất quản lý biên chế chung toàn tỉnh. 

Đức Hiền

Các tin đã đưa ngày: