Quản lý danh mục

Hội nghị: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển 5 năm 2016 – 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 Ngành Y tế

16/09/2014

Tham dự và chủ trì Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế; PGS.TS. Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, về phía các Bộ, Ngành có đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, cùng tham dự có lãnh đạo các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, các dự án vốn vay và viện trợ (ODA); các Ban quản lý dự án đầu tư trực thuộc Bộ; các Dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia; các Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

1592014 bt1.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh một số thành tựu của Ngành Y tế trong thời gian vừa qua và chỉ ra cơ hội cũng như thách thức trong việc thực hiện kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, nêu nên các nhiệm vụ trọng tâm như mà Ngành cần thực hiện trong thời gian tới như: Củng cố và hoàn thiện tổ chức mạng lưới Ngành Y tế, đặc biệt là mạng lưới y tế cơ sở, thực hiện các tiêu chí quốc gia về y tế xã, y tế thôn bản; tập trung vào công tác phòng, chống dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra, có các biện pháp để khống chế kịp thời dịch bệnh, công tác tiêm chủng mở rộng; tập trung giải quyết việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tránh lạm dụng thuốc, xét nghiệm cận lâm sàng, dịch vụ kỹ thuật cao gây tốn kém không cần thiết cho người bệnh; cải cách thủ tục hành chính, từng bước giám quá tải, nằm gép, giảm thời gian chờ khám bệnh, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong việc nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, chất lượng khám, chữa bệnh; nâng cao công tác Dân số - KHHGĐ và chăm sóc sức khỏe sinh sản; …

Bộ trưởng mong muốn Ngành Y tế tiếp tục phát triển theo hướng công bằng, hiệu quả và hiện đại đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của nhân dân về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe,  cải thiện chất lượng dân số góp phần vào cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

1592014 bt2.jpg
Đ/c Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Y tế hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển 5 năm 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 Ngành Y tế

15-9-2014 bt3.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

Nội dung của Hội nghị lần này sẽ  phổ biến, hướng dẫn đến các đơn vị trong Ngành Y tế thực hiện: Chỉ thị 22/CT-TTg, Chỉ thị 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 5/8/2014 và văn bản số 5316/BKHĐT-TH ngày 15/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016-2020; văn bản số 5318/BKHĐT-TH ngày 15/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016-2020 và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 Ngành Y tế; Phổ biến Luật đấu thầu, Nghị định hướng dẫn Luật đấu thầu.

Nguồn: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế

Các tin đã đưa ngày: