Năm 2017, Vĩnh Phúc phấn đấu có thêm thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên và 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới

22/03/2017

Gặp không ít khó khăn trong việc huy động nguồn vốn, giải phóng mặt bằng để xây dựng các thiết chế văn hóa nhưng năm 2016 tiếp tục là năm thành công của Vĩnh Phúc trong xây dựng nông thôn mới. 

Với phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”, “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, năm 2016, toàn tỉnh huy động được hơn 1.530 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới, trong đó,  nhân dân đóng góp gần 57 tỷ đồng, hiến gần 62.000 m2 đất, gần 27.000 ngày công. Từ nguồn lực này, các địa phương đã cứng hóa được gần 96km đường trục xã, liên xã; hơn 62km đường trục thôn; gần 17km dường ngõ xóm; gần 88km đường trục chính giao thông nội đồng. Đồng thời cải tạo, xây mới 234 trạm biến áp, 175km đường dây hạ áp; xây 25 trung tâm văn hóa; xây mới, cải tạo nâng cấp 12 chợ nông thôn; nâng cấp cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị y tế cho 33 trạm y tế. 

Năm 2017, Vĩnh Phúc đặt mục tiêu có thêm thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên và 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để đạt mục tiêu này, tỉnh sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn vốn cho các triển khai xây dựng các công trình trọng điểm, các công trình chương trình nông thôn mới; thực hiện tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng; tuyên truyền, huy động sức dân cùng vào cuộc. Cùng với đó, triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế đầu tư, hỗ trợ cho phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ nông thôn, chuyển giao và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Các ngành, địa phương rà soát, lồng ghép nguồn vốn các chương trình, dự án thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Nguồn: vinhphuc.gov.vn (Đại An)

Các tin đã đưa ngày: