Triển khai kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh lực Nông nghiệp

13/02/2017

“Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, giảm thiểu ô nhiễm sinh học và tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm, đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu” là mục tiêu được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề ra trong Kế hoạch hành động Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017.

Báo cáo tổng kết công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm năm 2016 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành trong cả nước sáng 10/2 cho thấy: Năm 2016, nhiều vấn đề nổi cộm về mất an toàn vệ sinh thực phẩm, điển hình như sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc để dấm chuối, sầu riêng; dùng Vàng O nhuộm măng, chế biến mỡ bẩn, việc đưa tin sai sự thật về nước mắm truyền thống có chứa Asen… đã được các Bộ, ngành, địa phương liên quan điều tra, xác minh làm rõ, thông tin kịp thời đến người tiêu dùng.  

Đ/c Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì 
tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc

Trong năm, các cơ quan Trung ương và địa phương đã tiến hành thanh, kiểm tra 29.214 cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, giống cây trồng, vật nuôi, kịp thời xử lý 3.877 cơ sở vi phạm về chất lượng an toàn thực phẩm. Qua các mẫu giám sát an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên diện rộng đối với các mặt hàng rau, củ, quả và thịt cho thấy vi phạm an toàn thực phẩm đã giảm 1,39% so với năm 2015, đặc biệt, 6 tháng cuối năm 2016, cả nước không phát hiện chất Salbutamol trong các mẫu thịt kiểm nghiệm. Đến nay, có 50 tỉnh, thành phố đã xây dựng thành công 444 mô hình điểm chuỗi cung ứng nông, lâm, thủy sản an toàn, truy xuất được nguồn gốc xuất xứ.  

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm đã được UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai có hiệu quả. Cùng với đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, ngành, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng về an toàn thực phẩm, toàn tỉnh đã kiểm tra, đánh giá xếp loại 840 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, 234 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, 261 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, VietGAP cho 365 cơ sở. Trong năm, tỷ lệ các mẫu nông sản được giám sát chỉ tiêu an toàn thực phẩm không đạt yêu cầu quy định giảm từ 11,5% - 39% so với năm 2015. 

Tại cuộc họp, đại diện các Bộ, ngành, địa phương đã chia sẻ kết quả, những kinh nghiệm hay trong việc ngăn chặn, xử lý với các hành vi làm mất an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như việc phát triển mở rộng các phương thức sản xuất an toàn, chuỗi thực phẩm an toàn. Để kiểm soát tốt hơn vấn đề an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, một số ý kiến cho rằng thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần có những biện pháp xử lý nghiêm hơn, mức xử phạt cao hơn đối với những hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, đánh giá lại hệ thống cơ sở vật chất, số lượng, chất lượng nguồn nhân lực cho công tác này, nhất là đối với các tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn; tập trung cao cho vấn đề sản xuất theo chuỗi, sản xuất sạch; nghiên cứu, rà soát thực hiện phân cấp việc quản lý thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kháng sinh; khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Cho rằng những kết quả đạt được rất đáng khích lệ, tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp của cả nước vẫn còn nhiều tồn tại. Đó là chưa ngăn chặn, giảm thiểu rõ nét tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, kháng sinh trong các sản phẩm nông, lâm, thủy sản; số cơ sở chưa đạt yêu cầu về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm còn cao; tốc độ nhân rộng chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn chậm; quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp còn nhiều bất cấp; một số địa phương chưa ưu tiên, bố trí nguồn lực cho công tác này. 

Để triển khai có hiệu quả kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực Nông nghiệp năm 2017, đồng chí Nguyễn Xuân Cường đề nghị thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các Bộ, ngành, địa phương liên quan cùng nhau hành động quyết liệt để giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi cộm liên quan đến mất an toàn thực phẩm đang còn tồn tại, trong đó, phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.  

Về các giải pháp thực hiện cụ thể, đồng chí yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật phục vụ công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm gắn với thực hiện việc tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng nhất. Tăng cường thanh, kiểm tra tất cả các sản phẩm nông sản kể cả trong nước và nhập khẩu; duy trì tốt việc tiếp thu và xử lý các thông tin về vệ sinh an toàn thực phẩm thông qua hệ thống đường dây nóng. Xây dựng và nhân rộng việc phát triển chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn gắn với tổ chức các hoạt động kết nối sản xuất với tiêu thụ, xúc tiến thương mại, truyền thông, quảng bá nông sản an toàn. 

Nguồn: vinhphuc.gov.vn (Bích Phượng)

Các tin đã đưa ngày: