Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật

28/08/2014

Với quyết tâm xây dựng Vĩnh Phúc trở thành thành phố trực thuộc T.Ư vào những năm 2030, những năm qua, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, Vĩnh Phúc đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thu hút đầu tư. Trên cơ sở quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến nay, tỉnh đã hoàn thành 3 quy hoạch vùng kinh tế thuộc các huyện ở phía Bắc, phía Tây, phía Nam đô thị Vĩnh Phúc; 10 đồ án đô thị loại V; 112 quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở 112 xã; triển khai xây dựng 36 dự án khu đô thị mới, khu nhà ở, khu chức năng...làm cơ sở quan trọng trong việc quản lý đầu tư, xây dựng hạ tầng. Trong đó, riêng thành phố Vĩnh Yên từ năm 2004 đến nay đã lập, phê duyệt gần 200 đồ án quy hoạch chi tiết phù hợp với hiện trạng, định hướng, quy chuẩn phát triển thành phố Vĩnh Yên xanh.

Thực hiện Nghị quyết số 02 của Chính phủ và chỉ đạo của UBND nhân dân tỉnh, từ năm 2013 đến nay, Sở Xây dựng đã kiểm tra, rà soát toàn bộ các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh. Qua đó, kiến nghị với Bộ Xây dựng, UBND tỉnh cho điều chỉnh quy hoạch 8 dự án; chuyển cho người dân tự xây dựng 8 dự án; giãn nợ thuế cho 10 dự án; cho dừng, tạm dừng 3 dự án và tiếp tục triển khai 33 dự án.

Trên cơ sở phân tích những khó khăn, thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh, tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh làm trưởng đoàn vào sáng 27/8/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Quang Hùng đề nghị Bộ sớm có hướng dẫn về lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đối với các đô thị đã được công nhận là đô thị loại V nhưng chưa được công nhận là thị trấn. Sớm báo cáo với Chính phủ cho phép các địa phương được chỉ định thầu đối với các công trình, dự án đặc biệt. Có hướng dẫn xác định điều kiện của tư vấn trong trường hợp chỉ định thầu, nhất là đối với các đơn vị tư vấn là các cơ quan nhà nước. Riêng vấn đề phân loại, nâng cấp đô thị theo Nghị định 42 của Chính phủ, đồng chí Phùng Quang Hùng đề nghị Bộ đề xuất với Chính phủ điều chỉnh một số quy định về dân số nội thị, dân số ngoại thị, quy mô, mật độ dân số, nhà tang lễ...cho phù hợp với thực tiễn.

Đánh giá cao thành công của Vĩnh Phúc trong công tác quản lý nhà nước về phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật những năm qua, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh cho rằng, những cách làm sáng tạo trong công tác quy hoạch, nhất là việc lập, phê duyệt các quy hoạch phân khu, quy hoạch ngành theo quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc sẽ được Bộ nghiên cứu để nhân rộng ra các địa phương khác. Thứ trưởng đề nghị, trên cơ sở Quy hoạch chung  đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh cần tăng cường công tác quản lý nhà nước, xác định rõ đâu là các dự án trọng điểm để có giải pháp kiểm soát và chỉ đạo thống nhất giữa các cấp. Đối với những kiến nghị của tỉnh, Bộ sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Bảo Chi

Các tin đã đưa ngày: