Triển khai công tác sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh

02/06/2016

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh Văn Hiên
 

 

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, thành viên BCĐ.

Mục đích việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế các cơ quan, đơn vị nhằm rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng tinh gọn, thực sự hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; qua đó, tăng dần tự chủ kinh phí, giảm chi phí ngân sách; giải thể hoặc tổ chức lại các cơ quan, đơn vị hoạt động không hiệu quả. Rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức để từng bước tinh gọn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng nhanh với yêu cầu phát triển của tỉnh.

Theo Dự thảo Đề án, hiện nay, tổ chức bộ máy của một số cơ quan, đơn vị, tổ chức… còn cồng kềnh, chức năng, nhiệm vụ chồng chéo, trùng lặp. Số lượng công chức, viên chức đông và tiếp tục gia tăng. Số cán bộ không chuyên trách ở xã, thôn vượt quá nhiều nhưng hiệu quả hoạt động thấp. Đây cũng là ý kiến đánh giá của một số thành viên BCĐ tại hội nghị. Về chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ của một bộ phận cán bộ, có đại biểu nhấn mạnh: Hiện nay, trong giờ hành chính, còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức ngồi ở quán cà phê hoặc đi ăn uống, làm việc riêng, ảnh hưởng tới hình ảnh cơ quan, đơn vị và hiệu quả làm việc. Do đó, đề án cũng cần đề cập đến phong cách, phương pháp làm việc của CB-CCVC…

Sau khi các thành viên BCĐ cho ý kiến vào đề án và dự thảo một số văn bản liên quan, kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ xây dựng đề án nhấn mạnh: Sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế là công việc hết sức quan trọng, BCĐ và các cơ quan, đơn vị liên quan cần nghiêm túc thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ và của BTV Tỉnh ủy. Tổ biên tập tiếp thu các ý kiến tại hội nghị để xây dựng nội dung đề án cho phù hợp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh thêm: Việc xây dựng và triển khai thực hiện đề án nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CB-CCVC; thu hút những người có đức, có tài; huy động và phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị; giúp tiết kiệm, giảm chi tiêu. Đồng chí đề nghị các thành viên BCĐ nghiên cứu, đề xuất phương án tinh giản biên chế, có thể đưa ra những tiêu chí cụ thể để tinh giản, loại bỏ những cán bộ làm việc không hiệu quả, tinh giản những cán bộ năng lực hạn chế. Trong nội dung đề án phải nêu được sự đột phá của Vĩnh Phúc trong việc tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị các cơ quan liên quan đến chính sách như: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, BHXH tỉnh phối hợp, nghiên cứu, đề xuất chính sách đối với những công chức, viên chức, người lao động sau khi sắp xếp tổ chức lại bộ máy, tinh giản biên chế đúng theo quy định, đảm bảo quyền lợi cho người lao động; có chế độ khen thưởng những người thực sự xuất sắc.

Về thực trạng CB-CCVC, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, hiện nay, vẫn còn một bộ phận cán bộ thiếu trách nhiệm, lãng phí thời gian, làm việc không đúng chức trách, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, việc tinh giản không chạy theo số lượng, điều quan trọng là chất lượng tinh giản phải đảm bảo. Đồng chí đề nghị, trong khi triển khai thực hiện đề án, cần rà soát lại bộ máy của các trường nghề, THCS, THPT để sắp xếp hoạt động phù hợp. Xem xét lại bộ máy hoạt động của các trung tâm, đơn vị sự nghiệp, các phòng, ban chuyên môn… có chồng chéo hay không, có cồng kềnh, kém hiệu quả, lãng phí về nhân lực hoặc làm việc không đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, qua đó đề xuất phương án điều chỉnh. Đồng chí đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện hệ thống văn bản để báo cáo Thường trực, BTV Tỉnh ủy. Các thành viên BCĐ tiếp tục nâng cao trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao nhất…

Nguồn: http://vinhphuc.gov.vn (Triệu Ngọc Toàn)

 
Các tin đã đưa ngày: