Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 2166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

23/05/2016

 

Đồng chí Đặng Quang Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế chủ trì tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh Nguyễn Lượng
 

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị, cùng dự có các đồng chí lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương. Tham dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có các đồng chí là lãnh đạo Sở Y tế và một số sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành, thị và một số bệnh viện, cơ sở đạo tạo cán bộ y tế trên địa bàn tỉnh..

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ, sự phối hợp của các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngành Y tế đã nỗ lực phấn đấu để thực hiện có hiệu quả công tác phát triển y, dược cổ truyền trong chiến lược, các chương trình, đề án, chính sách chung của ngành và 7 nhiệm vụ chủ yếu trong Kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển y, dược cổ truyền đến năm 2020, giai đoạn 2011-2015. Các chỉ tiêu về phát triển y, dược cổ truyền cơ bản đạt theo kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và toàn diện trên các lĩnh vực y, dược cổ truyền, đóng góp chung vào thành tựu của ngành Y tế và trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, khẳng định vị thế của nền y học cổ truyền Việt Nam trên trường quốc tế. Một số kết quả nổi bật đã được được trong giai đoạn 2011-2015 về phát triển y, dược học cổ truyền như: Thành lập được Cục Quản lý y, dược cổ truyền trên cơ sở Vụ y, dược cổ truyền; mạng lưới quản lý Nhà nước về y, dược cổ truyền được củng cố và hoàn thiện, 49% Sở Y tế có cán bộ chuyên trách về y, dược cổ truyền; mạng lưới khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền được củng cố và mở rộng, số bệnh viện y học cổ truyền tuyến tỉnh tăng từ 53 bệnh viện năm 2010 lên 58 bệnh viện năm 2015; tỷ lệ khám bệnh bằng y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tăng 6,2% ở tuyến huyện và 6,2% ở tuyến xã so với năm 2010; cơ bản xây dựng hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực y, dược cổ truyền và các văn bản khác có liên quan…

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển y, dược học cổ truyền vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như: Nhu cầu chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại ngày càng cao trong khi ngân sách và nguồn lực dành cho lĩnh vực này còn hạn chế; chưa có chính sách ưu tiên phát triển công tác khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; phân bổ nhân lực y học cổ truyền chưa hợp lý; chính sách ưu đãi đầu tư nuôi trồng dược liệu chưa cụ thể; một số cấp chính quyền chưa nhận thức đầy đủ về vai trò và tầm quan trọng của y, dược cổ truyền…

Tại hội nghị đại diện một số bộ, ngành địa phương đã tham gia tham luận một số nội dung về công tác khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền trong các bệnh viện; công tác nuôi trồng, kinh doanh, sản xuất thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền; công tác đấu thầu dược liệu, vị thuốc cổ truyền trong cơ sở khám, chữa bệnh tại địa phương; công tác phát triển nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học y, dược cổ truyền.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh một số giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục phát triển y, dược học cổ truyền giai đoạn 2011-2020 như: Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý và mạng lưới khám, chữa bệnh bằng y dược cổ truyền; phát triển nguồn nhân lực; đổi mới cơ chế, chính sách y, dược cổ truyền; phát triển dược liệu, thuốc cổ truyền và thuốc dược liệu; tăng cường vai trò của Hội Đông y trong khám, chữa bệnh; đầu tư ngân sách cho lĩnh vực y, dược cổ truyền; tăng cường công tác hợp tác quốc tế…

Nguồn: www.baovinhphuc.com.vn (Lê Mơ)

Các tin đã đưa ngày: