Chuẩn bị chu đáo các nội dung hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh

19/05/2016

Cho ý kiến vào dự kiến kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, các đại biểu cho rằng những nội dung được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng chủ yếu tập trung vào lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, chưa có sự tham gia của nhiều lĩnh vực. Để tổ chức thành công lễ kỷ niệm, một số đại biểu đề nghị cần xây dựng kế hoạch tổng thể của UBND tỉnh, trong đó, công tác tuyên truyền phải được đặt lên hàng đầu nhằm nêu bật những thành tựu, nhất là thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đạt được sau 20 năm tái lập tỉnh. Các hoạt động tổ chức cần được thực hiện gọn nhẹ, tiết kiệm, không dàn trải để tránh lãng phí không cần thiết song vẫn quảng bá tốt hình ảnh đất và người Vĩnh Phúc đến bạn bè trong nước, quốc tế; bổ sung thêm các hoạt động như: Chiếu phim, liên hoan văn nghệ quần chúng… 

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương đăng ký cụ thể nội dung thi đua theo thực tiễn của đơn vị, địa phương, tạo không khí, động lực thi đua sâu rộng gắn với lập thành tích chào mừng 20 năm tái lập tỉnh.

Về nhiệm vụ cụ thể, đồng chí yêu cầu các cấp, ngành tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, du lịch, dịch vụ của tỉnh từ khi tái lập tỉnh đến nay; qua đó, nhằm tiếp tục quảng bá hình ảnh con người, tiềm năng phát triển của tỉnh. Các ban, ngành, đoàn thể, địa phương khẩn trương phát động các phong trào thi đua đến tận cơ sở gắn với khen thưởng, tri ân những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh; xác định rõ chùm hoạt động văn hóa – văn nghệ mang quy mô cấp tỉnh, huyện, trong đó, điểm nhất sẽ là Carnavan đường phố và Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh. 

Hội nghị cũng đã cho ý kiến vào một số nội dung liên quan đến mở rộng và cải tạo khuôn viên Đền Trình, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo giai đoạn II; việc xin chủ trương thực hiện công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

Nguồn: www.vinhphuc.gov.vn (Bích Phượng).

Các tin đã đưa ngày: