Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác kết hợp quân dân y giai đoạn 2016 - 2020

11/05/2016

Đồng chí Nguyễn Văn Chúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh Kim Ly
 

 

Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến,Bộ trưởng Bộ Y tế; Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, cơ quan, đơn vị của Trung ương; lãnh đạo UBND các tỉnh, thành cùng đông đảo cán bộ, bác sĩ của một số đơn vị quân y, dân y trên toàn quốc.

Tại điểm cầu Vĩnh Phúc, đồng chí Nguyễn Văn Chúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

KHQDY là một trong những chiến lược quan trọng của ngành Y tế nước ta, có ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và lực lượng vũ trang quân đội. Giai đoạn 2005 - 2015, với sự quan tâm thiết thực của Đảng và Nhà nước ta, hệ thống cơ sở vật chất KCB quân dân y ngày càng được tăng cường củng cố; hoạt động phối kết hợp được triển khai đa dạng, phong phú trên nhiều mặt khác nhau, từ đó, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả quân và dân y trong việc củng cố hệ thống y tế cơ sở ở những địa bàn trọng điểm về quốc phòng – an ninh, tạo nên mạng lưới KCB và phòng, chống dịch bệnh rộng khắp, góp phần tích cực vào việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, bộ đội, xóa đói giảm nghèo, là cơ sở vững chắc cho việc xây dựng tiềm lực y tế quốc phòng trong khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; tăng hiệu quả ứng phó của ngành Y tế trong các tình huống khẩn cấp khi có thiên tai, dịch bệnh xảy ra; góp phần bổ sung nhân lực cho ngành y tế nước ta, nhất là tuyến cơ sở. Nhiều mô hình chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và lực lượng vũ trang quân đội đã được xây dựng; hiệu quả thực hiện nhiệm vụ dân vận của Đảng và Nhà nước ta, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng trọng điểm quốc phòng – an ninh ngày càng được nâng cao.

Giai đoạn 2016 – 2020, chương trình KHQDY tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân và lực lượng vũ trang quân đội; hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành nghị định về công tác KHQDY; xây dựng báo cáo đầu tư trung hạn cho dự án KHQDY đảm bảo tính khả thi, không dàn trải, tập trung nâng cao năng lực cho y tế cơ sở khu vực biên giới, hải đảo và các vùng trọng điểm về quốc phòng – an ninh; thực hiện tốt công tác thanh toán KCB bảo hiểm y tế ở các cơ sở KCB quân dân y, đặc biệt là tại các phòng khám quân dân y do Bộ đội Biên phòng quản lý; tiếp tục đầu tư cho các đơn vị dự bị động viên ngành y tế, các tổ, đội cơ động, lực lượng huy động, bảo đảm tính cơ động cao và có thể triển khai công tác cấp cứu, vận chuyển, cứu chữa bệnh nhân, nạn nhân bất kể thời gian trên mọi địa hình, sẵn sàng huy động, động viên khi có lệnh; đẩy mạnh thực hiện công tác nghiên cứu khoa học…

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, đánh giá hiệu quả của công tác KHQDY trong thực hiện nhiệm vụ y tế biển đảo; thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên ngành Y tế trên địa bàn Quân khu 3; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai bão lụt trên địa bàn Quân khu 4; thành tựu và bài học kinh nghiệm trong hoạt động củng cố y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng ở một số xã vùng đặc biệt khó khăn, vùng cao biên giới; KHQDY gắn với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc…

Ghi nhận những thành tựu to lớn mà công tác KHQDY đã đạt được trong giai đoạn 2005 - 2015, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định, KHQDY là truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam và ngành Y tế Việt Nam. Trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, trong giai đoạn mới, công tác KHQDY cần tiếp tục thực hiện củng cố mạnh mẽ hơn nữa hệ thống y tế tuyến cơ sở vùng biên giới, hải đảo, vùng trọng điểm về quốc phòng – an ninh; nhân rộng các mô hình KHQDY hiệu quả; chú trọng đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ ở các địa phương vào lực lượng quân y. Các đơn vị quân y, dân y cần đẩy mạnh phối kết hợp trong công tác quản lý, chia sẻ kinh nghiệm KCB, thực hiện nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế gắn với tăng cường liên thông các bệnh viện trên toàn quốc. Đồng thời, nâng cao hiệu quả KHQDY trong công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa; tăng cường hoạt động trao đổi, hợp tác quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong điều trị KCB, từ đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phát biểu tại điềm cầu của tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Chúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại hội nghị; xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác KHQDY trên địa bàn tỉnh trong những năm qua, xây dựng kế hoạch KHQDY giai đoạn 2016 – 2020; quan tâm đảm bảo hậu phương quân đội, nâng cao hiệu quả KCB KHQDY; chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác thực hiện diễn tập phòng thủ, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác KHQDY giai đoạn 2005 - 2015 đã được trao tặng các danh hiệu cao quý.

Nguồn: www.baovinhphuc.com.vn (Quỳnh Hương)

Các tin đã đưa ngày: