Hội thảo tiêu chuẩn hóa trong Công nghệ thông tin - viễn thông y tế

13/04/2016

 Tham dự hội thảo có lãnh đạo các Vụ, Cục trực thuộc Bộ Y tế; lãnh đạo các đơn vị liên quan.

12.4.2016 TT Cường ảnh 1.jpg

Quang cảnh hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường cho biết, tin học hóa ngành Y tế là chủ trương nhất quán của Chính phủ và Bộ Y tế. Trong thời gian qua, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Y tế đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những hạn chế như: chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu quốc gia; phần mềm ứng dụng rộng rãi trong Ngành còn rất ít; khả năng liên thông giữa các hệ thống thông tin trong Ngành không cao.

 Để khắc phục những hạn chế này, tiến tới xây dựng hệ thông thông tin y tế bền vững, thống nhất, an toàn, ổn định, việc tiêu chuẩn hóa các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân là điều quan trọng và cấp thiết.

Bộ Y tế đã ban hành những quy định và tiêu chuẩn hóa trong công nghệ thông tin - viễn thông y tế. Bộ trưởng Bộ Y tế đã phê duyệt Quyết định số 2035/QĐ-BYT, ngày 12/06/2013 về việc ban hành “Danh mục kỹ thuật công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế”; ban hành Bảng phân loại bệnh ICD 10 bản tiếng Việt; ban hành tạm thời bộ mã danh mục dùng chung (DMDC) phiên bản 1 và 2. Ngày 22/02/2016, Bộ Y tế tiếp tục ban hành Công văn số 908/BYT-BH hướng dẫn các đơn vị y tế kê khai, bổ xung thông tin thuốc và vật tư y tế nhằm tiếp tục cập nhật, hoàn thiện Bộ mã dùng chung này.

Ngài Akahori Koki, đại diện VNPT - Fujitsu cho biết, để thông tin y tế liên quan trong công tác khám chữa bệnh có thể trao đổi được giữa các cơ sở y tế thì sản phẩm phần mềm và hệ thống phải tuân thủ  các tiêu chuẩn chung, đảm bảo khả năng liên thông. Theo kinh nghiệm của một số nước phát triển trên thế giới và theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cần có các tiêu chuẩn như: mã định danh bệnh nhân, nhân viên y tế; danh mục thuốc; tiêu chuẩn xét nghiệm; tiêu chuẩn về chẩn đoán hình ảnh; tiêu chuẩn mã hóa lâm sàng; tiêu chuẩn thuật ngữ y học, dược học...

 

Nguồn: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế (moh.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: