Quản lý danh mục

Tích cực xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản

01/04/2016


 
Tại hội thảo, các đại biểu đến từ Bộ Y tế, BHXH Việt Nam, Sở Y tế một số tỉnh, thành phố, các chuyên gia nghiên cứu về y tế đến từ một số tổ chức quốc tế cùng trao đổi, thảo luận nhiều nội dung liên quan đến việc xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản; làm rõ nội hàm của khái niệm gói dịch vụ y tế cơ bản; chia sẻ bài học kinh nghiệm có liên quan của một số quốc gia … Tại Việt Nam, trên cơ sở quy định tại Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, gói dịch vụ y tế cơ bản do BHYT chi trả cũng đang được Bộ Y tế xây dựng; bao gồm các dịch vụ thiết yếu, bảo đảm khám, chữa bệnh cho tất cả mọi người tham gia BHYT, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với khả năng chi trả của Quỹ BHYT và thường xuyên được cập nhật, hoàn thiện tùy theo tình hình thực tế. Quá trình xây dựng bao gồm các bước: rà soát nhu cầu chăm sóc sức khỏe, rà soát các dịch vụ hiện đang được Quỹ BHYT thanh toán; xác định danh mục dịch vụ y tế cơ bản; thực hiện thí điểm; phân tích khả năng chi trả của Quỹ BHYT… Theo lộ trình do Bộ Y tế xây dựng, đến khoảng tháng 12/2017, gói dịch vụ y tế cơ bản được xây dựng xong và trình các đại biểu Quốc hội cho ý kiến. Qua phân tích chính sách, pháp luật BHYT của Việt Nam, Tiến sĩ Kari Hurt - chuyên gia nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra khuyến nghị: quá trình xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản cần phải chú trọng bảo đảm tính bền vững của Quỹ BHYT; tăng cường bảo đảm tài chính cho người tham BHYT, giảm chi từ tiền túi khi đi khám, chữa bệnh; tạo thuận lợi cho việc mở rộng độ bao phủ BHYT; bảo đảm thống nhất một gói dịch vụ y tế cho các nhóm đối tượng…   Phát biểu tại Hội thảo, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Minh Thảo cho rằng tiến độ xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản cần tích cực hơn nữa, qua đó bảo đảm quyền lợi người tham gia BHYT. Về dữ liệu thống kê phục vụ việc rà soát nhu cầu chăm sóc sức khỏe cơ bản của người dân cũng cần bảo đảm tính khoa học, chặt chẽ. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cũng nhấn mạnh: quá trình xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản cần tham vấn nhiều ý kiến, phân tích dưới nhiều góc độ và phải đạt được sự đồng thuận trước khi đưa vào áp dụng thực tế. Trên cơ sở các ý kiến chia sẻ thảo luận tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn quán triệt nhóm nghiên cứu, soạn thảo quy định về gói dịch vụ y tế cơ bản cần tiếp thu đầy các ý kiến đóng góp; tiếp tục rà soát, tính toán để xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản theo đúng quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, bảo đảm chặt chẽ quyền lợi BHYT của người dân. Sau hội thảo, cần trao đổi, tham vấn, chia sẻ thông tin trực tiếp về các nội dung liên quan với các bên, nhất là với cơ quan BHXH. Sẽ có nhiều khó khăn phức tạp trong quá trình xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản, tuy nhiên đây là công việc quan trọng, các đơn vị cần tích cực phối hợp thực hiện, bảo đảm tính chặt chẽ tạo sự đồng thuận khi ban hành các quy định pháp lý./.  
 

Nguồn: www.http://bhxhvinhphuc.gov.vn/

(Tác giả bài viết: tapchibaohiemxahoi.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: