Quản lý danh mục

Hội nghị Khoa học giao ban Chương trình chống lao Quốc gia năm 2015, trọng tâm hoạt động năm 2016

18/03/2016

Tham dự Hội nghị có PGS.TS.Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế; PGS.TS. Nguyễn Đình Thuyên, Hàm Vụ trưởng, Vụ các vấn đề xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương; GS. Nguyễn Đình Hường, Chủ tịch Tổ chức các đối tác phòng, chống Lao Việt Nam (VSTP); PGS.TS. Đinh Ngọc Sỹ, Chủ tịch Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam; PGS.TS. Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương; đại diện một số các vụ, cục, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; đại diện Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam; đại diện các tổ chức có liên quan về bệnh lao trong nước và quốc tế.

17.3.2016 TT tiến ảnh 1.jpg

 

PGS.TS. Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Viết Nhung cho biết, bệnh lao đã tồn tại hàng ngàn năm và nguyên nhân của bệnh là do vi khuẩn lao đã được biết đến 134 năm nhưng đến nay căn bệnh này vẫn gây ra cái chết cho gần 2 triệu người trên thế giới mỗi năm. Ở Việt Nam, mặc dù đã có nhiều thành tựu trong việc kiểm soát bệnh lao nhưng đến nay số người chết do lao mỗi ngày là 46 người. Hiện nay, phương tiện chẩn đoán đã có những tiến bộ mang tính đột phá và theo tính toán, Việt Nam có thể đạt được việc chấm dứt bệnh lao trên toàn cầu nhưng còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức... Trong thời gian qua, Việt Nam được Tổ chức Y tế Thế giới hỗ trợ làm mô hình điểm trong việc triển khai nghiên cứu kết thúc bệnh lao trong giai đoạn mới, Bệnh viện Phổi Trung ương, Chương trình chống lao Quốc gia đã thành lập Trung tâm VICTORY nhằm xây dựng một mạng lưới nghiên cứu lao và bệnh phổi bao gồm các đơn vị và cá nhân trong nước, quốc tế nhằm tạo sức mạng tổng hợp để góp phần vào Chiến lược toàn cầu thanh toán bệnh lao.

17.3.2016 TT ảnh 2.jpg

 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến trao Cờ thi đua cho đơn vị bệnh viện Phổi Trung ương

17.3.2016 TT ảnh 3.jpg

 

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong Chương trình phòng chống lao quốc gia năm 2015

Với nhiệm vụ trọng tâm đó, Hội nghị Khoa học về lao và kiểm soát lao được tổ chức với việc tập hợp danh mục gần 140 bài báo trong nước và 155 bài báo quốc tế của các đồng nghiệp nghiên cứu về lao và kiểm soát lao tại Việt Nam. Đây là nền tảng cho Trung tâm VICTORY thực hiện nhiệm vụ, xây dựng và triển khai chiến lược nghiên cứu quốc gia tiến đến kết thúc bệnh lao ở Việt Nam.

 17.3.2016 TT Tiến ảnh 4.jpg
 

Quang cảnh hội thảo

Hội nghị là dịp để các đơn vị y tế phòng, chống lao trong nước, quốc tế trao đổi kinh nghiệm và rút ra bài học, trọng tâm hoạt động để công tác phòng, chống lao đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới./.

 

Nguồn: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế (moh.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: