Xuất nhập khẩu tháng 10 năm 2015: Doanh nghiệp FDI tiếp tục chiếm ưu thế

03/11/2015

 Trong hơn 142 triệu USD tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 10, riêng các doanh nghiệp FDI chiếm 96%. Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp khu vực này đạt 137 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp trong nước chỉ đóng góp trên 5 triệu USD.

Cũng trong tháng 10, tổng kim ngạch nhập khẩu toàn tỉnh ước đạt trên 200 triệu USD, tăng 19,5% so với cùng kỳ. Khu vực nhập khẩu tập trung chủ yếu là các doanh nghiệp FDI, chiếm tới 94,7% tổng kim ngạch nhập khẩu, tương đương 188,8 triệu USD. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu vẫn là nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh, máy móc thiết bị tạo tài sản cố định.

 

Nguồn: http://vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: