Hội nghị trực tuyến thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2015

02/07/2015

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, huyện, thành, thị; một số cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Tại điểm cầu Vĩnh Phúc 

Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến 31/5/2015, cả nước có 64,6 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tăng 2,7 triệu người, tương đương 4,4% so với cùng kỳ năm 2014, đạt tỷ lệ bao phủ 71,4% dân số. Riêng nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình tăng hơn 400.000 người so với thời điểm cuối năm 2014, tương đương 5,4%. Bộ Y tế nhận định, chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế đã dần đi vào cuộc sống và được người dân đồng thuận, ủng hộ. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền thực hiện chính sách bảo hiểm y tế còn chưa thường xuyên, chưa cụ thể nên hiệu quả chưa cao; thủ tục, quy trình đăng ký, lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế còn phiền hà; chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa hấp dẫn, khả năng đáp ứng dịch vụ y tế còn hạn chế, nhất là y tế cơ sở. Người dân vẫn chưa hài lòng về thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh, chuyển tuyến khám chữa bệnh, thanh toán bảo hiểm y tế. 

Ngành Bảo hiểm xã hội cho biết, năm 2015, ngành đã tổ chức ký hợp đồng khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế với trên 2.000 cơ sở y tế trong đó có hơn 1.600 cơ sở y tế công lập, hơn 400 cơ sở ngoài công lập. 6 tháng đầu năm, cả nước có gần 60 triệu lượt bệnh nhân khám chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế với tổng số tiền chi trả từ quỹ Bảo hiểm y tế gần 20 tỷ đồng. Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế được đảm bảo theo đúng quy định, những thay đổi cơ bản theo hướng mở rộng, nâng cao quyền lợi và đảm bảo sự công bằng trong thụ hưởng quyền lợi, chính sách bảo hiểm y tế đã được người dân hưởng ứng, tạo dư luận tích cực trong xã hội. 

Sau 6 tháng triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, số người tham gia bảo hiểm y tế tại Vĩnh Phúc trên 728.000 người, tăng hơn 54.000 người so với cùng kỳ năm 2014, tăng 23.000 người so với thời điểm cuối tháng 12/2014. Đến nay, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đạt 69,9% dân số, tăng 0,9% so với năm 2014, tăng nhẹ ở nhóm tham gia theo hộ gia đình, nhóm người lao động và người sử dụng lao động. 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh có 657.000 lượt người tham gia khám chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế với tổng số tiền chi trả từ quỹ Bảo hiểm y tế là 299,8 tỷ đồng. 

Để đạt mục tiêu 75% dân số có bảo hiểm y tế trong năm 2015, tương đương trên 3,2 triệu người, 3,6% dân số cả nước, Ngành Y tế và Bảo hiểm xã hội tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ để thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hệ thống quản lý, tập trung triển khai giao dịch điện tử trong thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác tuyên tuyền về bảo hiểm y tế; tìm biện pháp giải quyết các vấn đề còn bất cập, tháo gỡ vướng mắc trong việc mở rộng phát triển đối tượng cũng như vướng mắc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu các ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách về bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo thực hiện đúng lộ trình bảo hiềm y tế toàn dân. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện xã hội hóa bảo hiểm y tế. Đồng thời, rà soát các quy định về giá dịch vụ, vật tư, thuốc; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực bảo hiểm y tế đến tận tuyến cơ sở. Đồng chí yêu cầu ngành Y tế và Bảo hiểm xã hội phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, phấn đấu cuối năm 2015, đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế từ 75% dân số trở lên.

Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang yêu cầu Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh rà soát lại chất lượng các cơ sở khám chữa bệnh và các đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế, nhất là các đối tượng trong diện ưu tiên. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp phấn đấu đưa tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn đạt 75% vào cuối năm 2015./. 

 

Nguồn: http://vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: