Quản lý danh mục

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ X nhiệm kỳ 2022- 2027

12/05/2022

 

Ngày 11/5/2022, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự Đại hội có TS. Lê Hồng Trung, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Y tế; đồng chí Trần Thanh Sơn - Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí trong BCH Đảng ủy, lãnh đạo các Chi, Đảng bộ bộ phận trực thuộc, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế; Bí thư Đoàn các sở ngành, các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến tỉnh cùng 63 đoàn viên.

Nhiệm kỳ qua, được sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Sở Y tế và Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, tuổi trẻ Đoàn thanh niên Sở Y tế luôn phát huy tính năng động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 và gặt hái kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Công tác tuyên truyền, giáo dục được tăng cường, có chuyển biến tích cực; phát huy tính xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn y tế; tích cực hành động vì cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đồng hành với nhân dân các địa phương vượt qua khó khăn, dịch bệnh phát triển ổn định, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và tỉnh nhà. Thông qua các phong trào hoạt động đã xuất hiện nhiều gương cá nhân điển hình, tiêu biểu; vai trò của tổ chức Đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi và giáo dục đoàn viên thanh niên tiếp tục được khẳng định.

TS. Lê Hồng Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo và tặng hoa Đại hội

Trong những năm tới, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ của thời kỳ 4.0, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa diễn ra mạnh mẽ tại tỉnh Vĩnh Phúc đòi hỏi công tác chuyên môn của ngành y tế ngày càng cao hơn, sâu hơn. Do vậy, công tác Đoàn Thanh niên cần phải đổi mới theo hướng thiết thực hơn, cụ thể hơn, sâu sắc hơn. Chỉ tiêu phấn đấu trong giai đoạn tiếp theo là 100% đoàn viên thanh niên triển khai thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 100% đoàn viên thanh niên được cơ quan phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, trong đó có 5% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hoàn thành xuất sắc các phong trào thanh niên. Đoàn thanh niên Sở Y tế bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, xây dựng chương trình hành động hàng năm cụ thể, phù hợp nhằm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Hồng Trung, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Y tế thay mặt Đảng bộ, Ban Giám đốc Sở ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được Đoàn thanh niên Sở Y tế nhiệm kỳ 2017-2022, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, khẳng định được tinh thần xung kích tuổi trẻ, tiên phong đi đầu của đoàn viên. Nhiệm kỳ 2022-2027, đoàn viên ngành Y tế cần tiếp tục đổi mới, triển khai đồng bộ các hoạt động đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng y tế toàn diện. Trong công tác chính trị tư tưởng, cần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, rèn luyện và phấn đấu thực hiện những nội dung “Nên làm- Không nên làm”. Trong công tác chuyên môn, cần nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học… Tập trung công tác xây dựng tổ chức Đoàn. Chú trọng công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật… Tiếp tục phát huy các hoạt động tình nguyện có chiều sâu nhằm giáo dục nhân cách, lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Thanh Sơn - Bí thư Đoàn khối cơ quan tỉnh đánh giá cao vai trò của Đoàn thanh niên ngành y tế trong các phong trào tình nguyện khám chữa bệnh cho nhân dân, hiến máu tình nguyện, tinh thần xung kích đến các vùng dịch trong thời gian qua, để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng nhân dân. Nhiệm kỳ tới, đứng trước khó khăn thử thách trong công tác Đoàn, Đoàn thanh niên Sở Y tế cần gắn nhiệm vụ chuyên môn cùng nhiệm vụ giáo dục chính trị cho đoàn viên. Nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt Chi đoàn. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đi đầu trong xây dựng văn hóa công sở, tổ chức các hoạt động thanh niên tình nguyện có tính chiều sâu. Củng cố bộ máy chi đoàn trực thuộc; có cơ chế đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu nhân tố điển hình vào Đảng. 

Đại diện Đoàn khối CCQ tỉnh tặng hoa ra mắt BCH Đoàn Sở Y tế khóa X, 

nhiệm kỳ 2022-2017

          Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Sở Y tế khóa X gồm 09 đồng chí, bầu 04 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đoàn cấp trên. Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh được bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn thanh niên Sở Y tế nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội.

Một số hình ảnh tại đại hội:

 

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: