Quản lý danh mục

Xin ý kiến Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh

10/03/2022

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2022;

Căn cứ Văn bản số 1280/UBND-KT2 ngày 3/3/2022 của UBND tỉnh về việc rà soát các nghị quyết của HĐND tỉnh phục vj công tác phòng chống dịch bệnh covid-19.

Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc hỗ trợ phụ cấp cho nhân viên y tế tổ dân phố thuộc các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tại kỳ họp gần nhất, Sở Y tế trân trọng xin ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết (Sở Y tế gửi kèm Văn bản này Dự thảo Nghị quyết, Tờ trình của UBND tỉnh và các tài liệu kèm theo).

Thời gian đăng tải xin ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân: từ ngày 10/3/2022 đến 14/03/2022.

Mọi ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân xin gửi về Sở Y tế bằng văn bản theo địa chỉ: Số 12, đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Sở Y tế trân trọng cảm ơn./.

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: