Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất

19/04/2016

(Ảnh Dương Hà/báo VP)

Nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa của công tác thi đua, hàng năm, Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc đã phát động nhiều phong trào thi đua, với mục tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh. Từ các phong trào thi đua đã góp phần thay đổi tư duy, nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong sản xuất. Góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, giảm tỷ lệ hư hao lãng phí, tiết kiệm các chi phí, hạ giá thành, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm.

Với sản phẩm sản xuất ra là các mặt hàng ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ  sức khỏe cho con người. Chính vì vậy, phong trào thi đua lao động của công ty không chỉ có ý nghĩa mà là ra các sản phẩm có chất lượng, giảm giá thành sản phẩm mà còn phải đảm bảo hiệu quả tốt nhất, nhanh nhất cho người sử dụng. Đặc biệt, trong thời kỳ hội nhập sâu rộng như hiện nay, bên cạnh đầu tư vốn của Công ty, phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi có ý nghĩa quan trọng trong việc cạnh trang các sản phẩm cùng chủng loại.

Với những nỗ lực trên, hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh và thương hiệu của Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc đã không ngừng được nâng cao, trở thành thương hiệu hàng đầu trong ngành Dược Việt Nam. Năm 2015, tổng doanh thu sản xuất kinh doanh của công ty đạt 930 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 28 tỷ đồng. Đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 700  lao động, với thu nhập bình quân trên 5 triệu đồng/người/tháng.

Nguồn: vinhphuctv.vn (Phương Liên)

Các tin đã đưa ngày: