Quản lý danh mục

Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II - TTYT huyện Vĩnh Tường

13/07/2021

Sở Y tế nhận được Văn bản số 614/TTYT ngày 25/6/2021 của Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường về Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học (sao kèm Văn bản này); Căn cứ Khoản 3, Điều 10 và Điều 13, Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định về Quy trình, thủ tục công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học, Sở Y tế đăng tải Bản tự công bố khoa xét nghiệm thuộc Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II trên Cổng Thông tin và Giao tiếp điện tử của Sở Y tế từ ngày  13/7/2021.
 

Ngày 13/7/2021 Sở Y tế có văn bản số 2170/SYT-NVYD về việc Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II, đồng ý và yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường tiếp tục duy trì, bảo đảm liên tục đáp ứng đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và quy trình thực hành theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm; Điều 4, Thông tư số 37/2017/TT-BYT ngày 25/9/2017 của Bộ Y tế về việc Quy định về thực hành đảm bảo an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm và chấp hành các quy định khác có liên quan.
 

Các tin đã đưa ngày: