Thông báo khẩn tìm người có mặt ở các địa điểm nguy cơ tại tỉnh Phú Yên

27/06/2021

Sở Y tế nhận được các Thông báo khẩn của Sở Y tế tỉnh Phú Yên: Thông báo số 102/TB-SYT ngày 25/6/2021; Thông báo số 110/TB-SYT ngày 25/6/2021; Thông báo số 111/TB-SYT ngày 26/6/2021; Thông báo số 112/TB-SYT ngày 26/6/2021; Thông báo số 113/TB-SYT ngày 26/6/2021; Thông báo số 114/TB-SYT ngày 26/6/2021; Thông báo số 115/TB-SYT ngày 26/6/2021 về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ (Sao gửi kèm theo Văn bản này).

Ngay sau khi nhận được các Thông báo trên, Sở Y tế đã điện thoại trực tiếp qua đường dây nóng của Sở Y tế tỉnh Phú Yên và xác nhận tính đến thời điểm gọi điện liên hệ chưa nghi nhận trường hợp công dân tỉnh Vĩnh Phúc nào có mặt và tiếp xúc theo các nội dung Thông báo trên. Ngày 27/6/2021, Sở Y tế Vĩnh Phúc ban hành Văn bản số 1874/SYT-NVYD về việc thông báo khẩn tìm người có tiếp xúc với người bệnh COVID-19 tại Phú Yên và Lâm Đồng.

Toàn Văn của các nội dung thông báo tại Văn bản đính kèm phía dưới:

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: