Thông báo khẩn tìm người có mặt ở các địa điểm nguy cơ tại các tỉnh Phú Yên, Lâm Đồng

25/06/2021

Sở Y tế nhận được các Thông báo khẩn của Sở Y tế tỉnh Phú Yên: Thông báo số 99/TB-SYT ngày 24/6/2021; Thông báo số 100/TB-SYT ngày 24/6/2021; Thông báo số 101/TB-SYT ngày 25/6/2021 về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ; các Thông báo khẩn của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng: Thông báo số 1124/TB-SYT ngày 25/6/2021; Thông báo số 1127/TB-SYT ngày 25/6/2021 về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến bệnh nhân COVID-19 (Sao gửi kèm theo Văn bản này).

Ngay sau khi nhận được các Thông báo trên, Sở Y tế đã điện thoại trực tiếp qua đường dây nóng của Sở Y tế tỉnh Phú Yên, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng và xác nhận tính đến thời điểm gọi điện liên hệ chưa nghi nhận trường hợp công dân tỉnh Vĩnh Phúc nào có mặt và tiếp xúc theo các nội dung Thông báo trên. Ngày 25/6/2021, Sở Y tế Vĩnh Phúc ban hành Văn bản số 1856/SYT-NVYD về việc thông báo khẩn tìm người có tiếp xúc với người bệnh COVID-19 tại Phú Yên và Lâm Đồng.

Toàn Văn của các nội dung thông báo tại Văn bản đính kèm phía dưới.

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: