Thông báo khẩn: tìm người có tiếp xúc với người bệnh COVID-19 tại tỉnh Kiên Giang và có mặt ở các địa điểm nguy cơ tại tỉnh Phú Yên

25/06/2021

Sở Y tế nhận được Thông báo khẩn số 2006/TB-SYT ngày 24/6/2021 của Sở Y tế tỉnh Kiên Giang về việc tìm người có tiếp xúc với người bệnh COVID-19 tại thành phố Rạch Giá; Thông báo khẩn số 98/TB-SYT ngày 23/6/2021 của Sở Y tế tỉnh Phú Yên về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ (Sao gửi kèm theo Văn bản này). 

Ngày 24/6/2021, Sở Y tế Vĩnh Phúc ban hành Văn bản số 1827/SYT-NVYD về việc thông báo khẩn tìm người có tiếp xúc với người bệnh COVID-19 tại tỉnh Kiên Giang và có mặt ở các địa điểm nguy cơ tại tỉnh Phú Yên.

Toàn Văn của các nội dung thông báo tại Văn bản đính kèm phía dưới.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: