Tình hình dịch bệnh COVID-19 và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Đến 16h00 ngày 22/8/2020).

22/08/2020

A. TÌNH HÌNH DCH BNH TRÊN TH GII VÀ TI VIT NAM

1. Trên thế giới: Tính đến 15 giờ 00 ngày 22/8/2020, dịch bệnh COVID-19 đã xuất hiện tại 215 quốc gia và vùng lãnh thổ khiến 23.125.236 người mắc; 803.245 người tử vong.

2.Tại Việt Nam: Ghi nhận 1.009 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở 40 tỉnh/thành phố, hiện có 547 trường hợp điều trị khỏi, 436 trường hợp đang điều trị, 25 trường hợp tử vong.

B. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TẠI TỈNH VĨNH PHÚC

I. Tình hình chung

- Tổng số trường hợp đã được theo dõi, giám sát: 13.854.

- Tổng số trường hợp nhập cảnh đã được theo dõi tại tỉnh: 3.075.

- Tổng số các trường hợp liên quan đến thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và các địa điểm có dịch của các tỉnh khác: 4.767.

- Tổng số mẫu xét nghiệm: 7.807 (19 mẫu dương tính; 7.655 mẫu âm tính; 133 mẫu chờ kết quả xét nghiệm).

- Số mẫu được lấy xét nghiệm trong ngày: 85 mẫu.

- Tổng số trường hợp đang cách ly tại tỉnh: 725 (cách ly tập trung, tự nguyện: 269; cách ly tập trung: 326; tại cơ sở y tế: 6; cách ly tại nhà: 124).

II. Tổng hợp tình hình cụ thể

1. Các trường hợp liên quan đến thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và các địa điểm có dịch của các tỉnh khác

Tổng số các trường hợp đã được rà soát đi từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi trở về Vĩnh Phúc (từ ngày 01/7/2020 đến ngày 28/7/2020) và các địa điểm có dịch của các tỉnh khác theo thông báo của Bộ Y tế đến nay: 4.767 trường hợp. Trong đó:

- Tổng số mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2: 1.273 mẫu (1268 âm tính; 05 chờ kết quả).

- Theo dõi cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 124 trường hợp.

- Cách ly tại cơ sở y tế: 06 trường hợp.

- Kết thúc cách ly y tế: 4.637 trường hợp.

2. Các trường hợp nhập cảnh

- Số trường hợp nhập cảnh phát hiện mới: 0 trường hợp.

- Tổng số các trường hợp được theo dõi, cách ly tích lũy cộng dồn: 3.075 trường hợp (269 trường hợp đang cách ly tập trung, tự nguyện; Quốc tịch: 54 Trung Quốc, 202 Hàn Quốc, 03 Đài Loan, 10 Việt Nam).

- Tổng số mẫu xét nghiệm tích lỹ cộng dồn: 3.421 mẫu (3.293 âm tính, 128 mẫu chờ kết quả xét nghiệm).

3. Tình hình cách ly y tế tại tỉnh

- Số trường hợp đang cách ly y tế tập trung: 326 trường hợp (tại Trường Quân sự tỉnh (cũ)).

- Số trường hợp đang cách ly y tế tập trung, tự nguyện: 269 trường hợp (tại Khách sạn DIC STAR Vĩnh Phúc).

- Số trường hợp đang cách ly tại cơ sở y tế: 06 trường hợp (04 Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 01 TTYT huyện Vĩnh Tường; 01 Bệnh viện ĐKKV Phúc Yên).

- Số trường hợp đang cách ly y tế tại nhà: 124 trường hợp.

- Trong ngày có 05 trường hợp (5/5 quốc tịch Trung Quốc) kết thúc cách ly y tế tập trung, tự nguyện tại Khu cách ly y tế tập trung của Khách sạn DIC STAR Vĩnh Phúc.

III. Hoạt động phòng, chống dịch bệnh tiếp tục triển khai

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch đối với các trường hợp liên quan đến Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, các địa điểm có dịch của các tỉnh khác theo thông báo của Bộ Y tế và các trường hợp nhập cảnh vào cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Trên đây là Báo cáo của BCĐ PCDB về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến 16h00 ngày 22/8/2020./.

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: