Quản lý danh mục

Khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

27/07/2020

Ngày 27/7/2020, Sở Y tế ban hành Công văn số 1527/SYT-NVYD  về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

Theo đó, để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở y tế, hạn chế sự lây chéo trong các cơ sở khám chữa bệnh; Sở Y tế yêu cầu các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh khẩn trương, mạnh mẽ thực hiện các biện pháp sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung theo chỉ đạo của Sở Y tế tại Văn bản số 1519/SYT-NVYD ngày 26/7/2020 về tiếp tục triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.

2. Kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại đơn vị như trong tình huống đang có dịch và duy trì các đội cơ động phản ứng nhanh trong khám chữa bệnh, các đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch, thường trực 24/24, tiếp nhận mọi thông tin để báo cáo, xử lý kịp thời. Tăng cường cán bộ tham gia thường trực chống dịch đảm bảo 100% quân số theo quy định; có đầy đủ về số lượng cán bộ y tế trực dịch và cơ cấu của phiên trực theo quy định, để kịp thời phản ứng với những vấn đề phát sinh.

3. Các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện phân luồng, phân loại, sàng lọc, đo nhiệt độ, kiểm soát triệt để người bệnh đến khám chữa bệnh nhằm tăng cường công tác rà soát các bệnh nhân có triệu chứng đến khám ở các cơ sở khám chữa bệnh, cần thiết cho cách ly ngay các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh. Yêu cầu người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế và tất cả các đối tượng khác thực hiện đeo khẩu trang trong khuôn viên Bệnh viện; hạn chế số người ra vào bệnh viện, thực hiện chính sách 01 người bệnh 01 người nhà; các điểm rửa tay, sát khuẩn tay để gần lối ra vào, cửa thang máy; tăng cường vệ sinh, khử khuẩn môi trường bệnh viện, thường xuyên lau chùi sàn nhà, tay nắm cửa bằng các hóa chất sát khuẩn.

4. Thực hiện nghiêm việc phòng hộ cá nhân cho cán bộ y tế theo quy định, tránh lây chéo dịch bệnh COVID-19 cho cán bộ y tế.

5. Các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh khi tư vấn bán thuốc cho những người có dấu hiệu cảm cúm, triệu chứng ho, sốt phải ghi lại họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người bệnh, khuyến cáo cài đặt ứng dụng phần mềm khai báo y tế.

6. Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên y tế và người lao động trong các đơn vị y tế không được rời khỏi địa bàn tĩnh Vĩnh Phúc từ  ngày 28/7/2020 cho đến khi có thông báo mới (trừ các trường hợp cấp cứu, đưa/đón bệnh nhân, thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch, đang học tập phục vụ chuyên môn) nhằm đảm bảo lực lượng phòng, chống dịch. Sẵn sàng chờ lệnh điều động tham gia phòng, chống dịch khi có yêu cầu.

BBT Cổng TTĐT Sở Y tế

Các tin đã đưa ngày: